Medfinansiering av LIFE och Interreg

Hitta på sidan

LIFE- och Interregprojekt som handlar om att förbättra havs- och vattenmiljön kan få medfinansiering från havs- och vattenmiljöanslaget. Projekten ska ha koppling till HaV:s uppdrag och prioriteringar.

Genom att använda delar av havs- och vattenmiljöanslaget 1:11 till bidrag för att medfinansiera åtgärdsinriktade projekt kan vi växla upp anslaget och få mer åtgärdsarbete utfört. Mer information om hur ni söker medfinansiering för projekt inom LIFE och Interreg finns här:

Vilka projekt kan medfinansieras?

För att projektet ska kunna få bidrag till medfinansiering från 1:11-anslaget ska det bland annat:

Läs mer om prioriteringar i länkarna till programmen ovan.

Till vad kan skrivarbidrag beviljas?

Skrivarbidrag beviljas enbart för LIFE-projekt. För övriga program hänvisar vi till möjligheterna som finns att ansöka om skrivarbidrag inom respektive program eller hos Svenska Institutet.

På sidan eufonder.se finns information om de olika EU-programmen i Sverige.

Publicerad: 2016-08-10
Uppdaterad: 2023-02-10
Sidansvarig: Webbredaktion