LOVA - Lokala vattenvårdsprojekt

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går till kommuner, föreningar och andra ideella sammanslutningar. Det kan användas för att ta fram underlag och planer inför en åtgärd, för att genomföra själva åtgärden samt för att sprida information eller att följa upp och utvärdera en LOVA -åtgärd som genomförts. Med LOVA som ett viktigt verktyg skapas förutsättningar för ett bredare lokalt åtgärdsarbete.