Du som handlägger LOVA-bidrag

Hitta på sidan

Här finns stöd för dig som handlägger LOVA-bidrag på länsstyrelsen.

För dig som arbetar med handläggning av LOVA-projekt på Länsstyrelsen har vi tagit fram en vägledning.

Detta gäller underleverantörer

När underleverantör engageras i projektet (varor/tjänster köps in) måste lagen om offentlig upphandling eller andra nationellt tillämpliga upphandlingsbestämmelser följas.

Länsstyrelsen får avgöra vilka villkor som bör och går att ställa för att genomföra projektet. Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten är centrala myndigheter med ansvar för frågor om konkurrens. Vid frågor om upphandling får kommunerna/ideella sammanslutningarna vända sig till sina egna jurister eller till Upphandlingsmyndigheten.

Projektkatalogen

Sök i katalogen för att hitta lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) som fått finansiering från Havs- och vattenmiljöanslaget.

Ladda ner LOVA-logotyp

Ladda ner en högupplöst version av LOVA-logotyp för användning i ditt projekt.

LOVA. Logotyp.
Publicerad: 2024-01-30
Uppdaterad: 2024-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion