HaV:s projekt finansierade av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) inom programperiod 2021 – 2027

Hitta på sidan

Fonden ger ekonomiskt stöd för att utveckla innovativa projekt som säkerställer att vatten och havsresurser används på ett hållbart sätt.

Programmet ska främja ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Programmet innehåller stöd till projekt och investeringar som bidrar till att uppfylla målen.

HaV har beviljats medel från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) för följande projekt.

Projekt som finansieras

Projekt som avslutats

Publicerad: 2023-07-04
Uppdaterad: 2023-09-14
Sidansvarig: Webbredaktion