Jämförande studie av icke-invasiva metoder i syfte att införa ny metodik och reducera dödligheten av fisk i svensk miljöövervakning

Hitta på sidan

EHFVF ger ekonomiskt stöd för att utveckla innovativa projekt som säkerställer att vatten och havsresurser används på ett hållbart sätt.

Åtgärd inom programmet

Fiske, vattenbruk och havsmiljö - Genomförande av havsmiljödirektivet genom insamling av information, utveckling av hur insamling ska ske och bedömning.

Löptid

2023-2025

Finansiering

70% EU-medel via EHFVF och 30% Havs- och vattenmyndigheten

Om projektet

Projektets syfte är förbättrad beståndsuppskattning samt en minimering av användandet av invasiva metoder i kustnära och skyddade områden

Genom att jämföra och att kombinera olika icke-invasiva metoder kan behovet av trålundersökningar i kustnära och skyddade områden minimeras. Exempelvis genom att istället använda icke-invasiva metoder såsom eDNA, stereovideo och analys av skarvspillning inom miljöövervakningen kan av användandet av invasiva metoder inom miljöövervakningen i kustnära och skyddade områden minimeras.

logotyp för medfinansiering av EU
Publicerad: 2023-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion