Övervakning av vattenkemi i flodmynningar

Hitta på sidan

EHFVF ger ekonomiskt stöd för att utveckla innovativa projekt som säkerställer att vatten och havsresurser används på ett hållbart sätt.

Åtgärd inom programmet

Fiske, vattenbruk och havsmiljö - Genomförande av havsmiljödirektivet genom insamling av information, utveckling av hur insamling ska ske och bedömning.

Löptid

2023

Finansiering

70% EU-medel via EHFVF och 30% Havs- och vattenmyndigheten

Om projektet

Syftet med delprogram trendstationer i flodmynningar är att beskriva det vattenkemiska tillståndet och långsiktiga förändringar i stora vattendrag nära utflödet i havet. Resultaten används för att beräkna omfattningen på den ämnestransport som sker från Sverige till omgivande havsbassänger.

Under 2023 kommer övervakning genomföras på 47 trendstationer i flodmynningar i Sverige och omfattar månatlig fältprovtagning, kemiska analyser av inhämtade prover, leverans av data till datavärd, databearbetning och rapportering samt, vid två tillfällen, analyser av organiska föroreningar i prover från 35 av trendstationerna.

Syftet med de utökade kemiska analyserna är att

  • öka kunskapen om förekomsten av organiska föroreningar i vattenmiljön, framför allt per- och polyfluorerade alkylsubstanser(PFAS), läkemedelsrester och ämnen upptagna på EU:s bevakningslista,
  • förstärka övervakning som följer av vattenförvaltningsförordningen,
  • uppskatta belastning av föroreningar från vattendrag till kustvatten, samt
  • utöka underlag till internationell rapportering som till exempel European Environment Agency (EEA):s Wise-1 SoE Emissions.

Detta projektet ger underlag för uppföljning av miljömålen

Data rapporteras till nationell datavärd och presenteras i en sammanfattande rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), samt vid workshops om miljöövervakning.

logotyp för medfinansiering från EU
Publicerad: 2023-07-04
Uppdaterad: 2023-09-14
Sidansvarig: Webbredaktion