Datainsamling fritidsfiske och yrkesfiske via European Multi Annual Programme (EU-MAP)

EHFVF ger ekonomiskt stöd för att utveckla innovativa projekt som säkerställer att vatten och havsresurser används på ett hållbart sätt.

Löptid

2021-2022

Finansiering

60% EU-medel via EHFVF och 40% Havs- och vattenmyndigheten.

Om projektet

Projektet innefattar en omfattande datainsamlingsprocedur som genererar beslutsunderlag i form av ekonomiska och social variabler för yrkesfisket samt uppgifter om fritidsfiskets omfattning och fritidsfiskets samhällsekonomiska värde. Syftet med projektet är att ta fram beslutsunderlag för förvaltning och uppfylla de krav som ställs på Sverige som medlemsland i EU via datainsamlingsförordningen.

Resultat

Projektet resulterar i dataunderlag för svenskt fritidsfiske och yrkesfiske. Resultatet av projektet är således dataunderlag som används i författande av rapporter inom svensk och europeisk fisk- och havsförvaltning. Den främsta delen är författandet av Annual Economic Report som görs årligen.

logotyp för medfinansiering av EU
Publicerad: 2023-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion