Datainsamling (IT-utveckling datainsamling yrkesfiske - fritidsfiske)

EHFVF ger ekonomiskt stöd för att utveckla innovativa projekt som säkerställer att vatten och havsresurser används på ett hållbart sätt.

Löptid

2021-2022

Finansiering

60% EU-medel via EHFVF och 40% Havs- och vattenmyndigheten.

Om projektet

Projektet är en den IT-tekniska delen av en omfattande data-insamlingsprocedur som genererar beslutsunderlag i form av ekonomisk statistik för yrkesfisket samt uppgifter om fritidsfiskets omfattning. Inriktningen för datainsamlingen fastställs i årliga program som följs upp och avrapporteras i årliga rapporter (Annual Report och Annual Economic Report). Projektet omfattar förvaltnings-, förbättrings- och utvecklingsarbete av IT-system för insamling av data, analys av data, rapportering och tillgängliggörande av data inom ekonomisk statistik för yrkesfisket samt uppgifter om fritidsfiske.

Resultat

Projektet resulterar i dataunderlag för svenskt fritidsfiske och yrkesfiske. Resultatet av projektet är således dataunderlag som används i författande av rapporter inom svensk och europeisk fisk- och havsförvaltning. Den främsta delen är författandet av Annual Economic Report som görs årligen.

logotyp för medfinansiering av EU
Publicerad: 2023-07-04
Sidansvarig: Webbredaktion