JDP - Genomförande av EU-gemensam kontroll av fiske på bestånd under förvaltningsplaner

Hitta på sidan

EHFVF ger ekonomiskt stöd till Havs- och vattenmyndigheten för att uppfylla EU:s krav för kontroll, inspektion och tillsyn.

Om projektet

Tillsammans med andra medlemsstater i EU deltar Sverige i gemensamma insatser inom området fiskerikontroll. Det innebär bland annat att deltagande länder planerar och genomför gemensamma kontrollaktiviteter samt delar information och erfarenheter i syfte att harmonisera fiskerikontrollen i gemenskapen. Samarbetet organiseras och administreras av EFCA (European Fisheries Control Agency) i Vigo, Spanien.

Mer information finns på EFCA:s webbplats.

Löptid

2021-2022

Finansiering

Det svenska deltagandet finansieras delvis av Havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet 2021–2027 som administreras av Jordbruksverket.

Mer information om programmet finns på Jordbruksverkets webbplats.

logotyp för medfinansiering av EU
Publicerad: 2023-10-12
Uppdaterad: 2023-10-19
Sidansvarig: Webbredaktion