Miljöforskningsanslaget

Hitta på sidan

Varje år tilldelar regeringen Naturvårdsverket pengar i form av miljöforskningsanslaget. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har i uppdrag att se till att dessa pengar används till forskning som gynnar myndigheternas arbete med bland annat miljökvalitetsmålen, EU:s direktiv och internationella miljökonventioner.

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2018-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion