Miljöforskningsanslaget

Hitta på sidan

Varje år tilldelar regeringen Naturvårdsverket pengar i form av miljöforskningsanslaget. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har i uppdrag att se till att dessa pengar används till forskning som gynnar myndigheternas arbete med bland annat miljökvalitetsmålen, EU:s direktiv och internationella miljökonventioner.


Forskningssamverkan

Naturvårdsverket ger cirka 80 miljoner kronor årligen till forskning som används i Naturvårdsverket och HaV:s arbete för att Sverige ska nå de 16 miljömålen. Alla ansökningar bedöms utifrån både relevans och kvalitet.

Om vår samverkan

Ladda ner broschyr
Publicerad: 27 augusti 2018

En broschyr om Miljöforsknings­anslaget och vår modell för samverkan mellan forskning och miljöförvaltning

Publicerad: 2014-02-13
Uppdaterad: 2018-09-05
Sidansvarig: Webbredaktion