Utlysning av forskningsmedel om giftfria kretslopp

Stöd till forskning som ökar kunskapen om källspårning, spridningsvägar och biotillgänglighet av farliga ämnen i miljön.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja forskning som ökar kunskapen om källspårning, spridningsvägar och biotillgänglighet av farliga ämnen i miljön. Forskningen ska förbättra myndigheternas förutsättningar för bedömning och hantering av risker med farliga ämnen.

Ansökan

Utlysning av forskningsmedel om giftfria kretslopp

Sista ansökningsdag var den 14 september 2023.

Publicerad: 2024-04-08
Sidansvarig: Webbredaktion