Utlysning om forskningsmedel för framtidens miljöövervakning. Utlysningen öppnade 6 maj 2024

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill med denna utlysning stödja forskning som bidrar till att utveckla Sveriges miljöövervakning.

Enskilda forskare eller forskargrupper bjuds in att söka medel för forskningsprojekt på maximum fem miljoner kronor fördelat på upp till tre år (2025–2027). Total budget för utlysningen är cirka 30 miljoner kronor.

Utlysningens fokus är på utveckling och implementering av ny övervakningsmetodik, analys och databehandling av nya och/eller existerande data. Utlysningen efterfrågar ansökningar som bidrar till att förbättra och effektivisera datafångst och analysmetoder, särskilt inom terrester miljöövervakning, akvatisk miljöövervakning och miljögiftsövervakning.

Ansökan

Utlysning av forskningsmedel för framtidens miljöövervakning

  • Sista ansökningsdag: 12 september 2024 klockan 14.00
  • Beslut om finansiering: december 2024
  • Beviljat projekt kan starta: december 2024
Publicerad: 2024-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion