Innehåll A-Ö

Hitta på sidan

På denna sida heter du allt innehåll från A till Ö som går att finna på Havs- och vattenmyndighetens webbsajt.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. A.1.1 Tillförsel av kväve och fosfor
 2. A Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas and Archipelagos
 3. Abborre
 4. Abborre - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar
 5. Abborrsjön
 6. Abborrtjärn
 7. Abborrtjärn
 8. About SwAM
 9. About SwAM Ocean
 10. About the Agency
 11. About This Site
 12. About Union VMS
 13. About WaterCoG
 14. Acartia omorii
 15. Acartia tonsa
 16. Actors at the interface between socio-technical and ecological systems: Analytical starting point for identifying mitigation possibilities in the case of on-site sewage systems
 17. Adak
 18. Adelsö Badplats
 19. Administrera befälhavare ombord
 20. Advanced treatment of wastewater
 21. Afrikansk klogroda
 22. Afrikansk vattenpest
 23. Agenda 2030
 24. Agenda 2030 (2016)
 25. Agnasjön, Agnaryds badplats
 26. Agunnarydsjön
 27. Aktionsplan för miljön i Östersjön
 28. Aktsamhetsområde
 29. Aktuella forskningsutlysningar
 30. Aktuella frågor
 31. Aktuella utlysningar från Havs- och vattenmiljöanslaget
 32. Albosjön
 33. Albybadet
 34. Albysjön, Flottsbrobadet
 35. Aldersjön
 36. Alexandria ostenfeldii
 37. Alexandrium leei
 38. Alexandrium margalefii
 39. Alexandrium minutum
 40. Alfredsrobadet
 41. Algblomning
 42. Algblomning i Bottenhavet
 43. Algblomning i Bottenviken
 44. Algblomning i Mälaren
 45. Algblomning i Norra Östersjön
 46. Algblomning i sjöar
 47. Algblomning i Södra Östersjön och Öresund
 48. Algblomning i Vänern
 49. Algblomning i Vättern
 50. Algblomning på svenska västkusten
 51. Algö, Ekebyviksbadet
 52. Alkalinitet i grundvatten
 53. Alkmaria romijni
 54. Alkvettern, Lunnedet
 55. Allgunnen, Björnö
 56. Alligatorblad
 57. Almenäs badplats, Öresjö
 58. Almvik
 59. Almö
 60. Almöns badplats
 61. Alsjön, Åshammar
 62. Alsta
 63. Alternativa specifikationer för T90-trål i Östersjön
 64. Alvik
 65. Ameira divagans
 66. American Lobster
 67. Amerikansk blåkrabba
 68. Amerikansk blåssnäcka
 69. Amerikansk borrmussla
 70. Amerikansk hummer
 71. Amerikansk kammanet
 72. Amerikansk knivmussla
 73. Amerikansk kopparand
 74. Amerikansk posthornssnäcka
 75. Amerikansk skivsnäcka
 76. Amerikansk trågmussla
 77. Amphibalanus amphitrite
 78. Amphibalanus reticulatus
 79. Amphibalanus variegatus
 80. Amundebosjön
 81. Amursömnfisk
 82. Analys av bevarandevärden i torskfredningsområdet i Kattegatt (2016)
 83. Analys av skyddade marina områden och handlingsplan för marint områdesskydd (2015)
 84. Analys av VA-scenarier på kommunnivå i Tanums kommun med VeVa-verktyget
 85. Analysera möjligheter och konsekvenser av att minska antalet vattenförekomster (2024)
 86. Analysunderlag till FN:s havskonferens
 87. Andersön, Oxmelsviken
 88. Andinskt pampasgräs
 89. Andra myndigheters officiella statistik
 90. Andra skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken
 91. Anebysjön, Flisby badpl.
 92. Anen
 93. Anfasteröds camping
 94. Angsjöns camping
 95. Animaliska biprodukter (ABP)
 96. Ankarmon, Iggesund
 97. Anläggningens förutsättningar
 98. Anmälan
 99. Anmälan om vattenverksamhet
 100. Anmälan om vägning ombord
 101. Anmälan till den nationella planen
 102. Anmälan till LEVA:s inspirationsdagar 25-26 april 2023
 103. Anmälan till Seminarium/fältträff åtgärdsarbete vid vattenmiljöer i jordbrukslandskapet, 24-25 april 2024
 104. Anmälan utbildning
 105. Annebergssjön
 106. Annesjön
 107. Annsjön, Ljusfallshammar
 108. Annullera förhandsanmälan
 109. Anordna möten med verksamhetsutövare och avloppsentreprenörer
 110. Anpassa textstorlek
 111. Anslag till friluftsliv
 112. Ansvar för vatten – vem gör vad?
 113. Ansökan om omprövning och tillstånd
 114. Ansöka om verkställighet
 115. Ansökningsblanketter
 116. Antal och andel personer och hushåll efter boendeform den 31 december 2018
 117. Anten, Gräfsnäs slottspark
 118. Antithamnionella spirographidis
 119. Antithamnionella ternifolia
 120. Antithamnion nipponicum
 121. Anvisningar för grundvattenrör
 122. Användarguide för notaklienten
 123. Användarguide med frågor och svar
 124. Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
 125. Apelviken 1
 126. Apelviken 2
 127. api-menu
 128. Aplungen, Hensgård
 129. Application of marine spatial plans
 130. Arbete i vatten och energiproduktion
 131. Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)
 132. Arbetet med fiskereglering i marina skyddade områden
 133. Arbogaån, Villagatsbadet
 134. Arctic Council
 135. Areas of Responsibility
 136. Argentisk vattenpest
 137. Arild, Kallbadhuset
 138. Arkadien
 139. Arken, Vänern
 140. Arkiv- och serviceenheten
 141. Arktiska rådet
 142. Arkösund, Badholmarna
 143. Arkösund, Nordanskogsbadet Camping
 144. Arkösund, Sköldvik
 145. Arter
 146. Arter, regler för fiske och rapportering
 147. Arter och livsmiljöer
 148. Artkoder för rapportering av fångst
 149. Art- och habitatdirektivet
 150. Arvnilstjärns badplats
 151. Aröd
 152. Asasjön, Asa
 153. Asasjön, Grönalund (Tolg)
 154. ASC 2019 - internationell vetenskapskonferens
 155. Ascobans - bevarande av småvalar i Östersjön och Nordsjön
 156. Asiatiska ormhuvudfiskar
 157. Asiatisk klynnebändel
 158. Askaken, Lidhult
 159. Askesjön, Bönnäset
 160. Askimsbadet
 161. Asklanda badplats, Öresjö
 162. Asp
 163. Aspa badplats, Vättern
 164. Aspasjön
 165. Aspen
 166. Aspen
 167. Asperö
 168. Asphyttan
 169. Assjön
 170. Atlantstör och europeisk stör
 171. Attefallshus
 172. Att ta fram planförslag
 173. Auktoriserade delgivningsföretag
 174. Auktsjaur
 175. Australisk kalkrörsmask
 176. Austrominius modestus
 177. Ava Havsbad
 178. Avaträsk badplats
 179. Avdelningen för administration
 180. Avdelningen för digitalisering
 181. Avdelningen för fiskerikontroll
 182. Avdelningen för havsförvaltning
 183. Avdelningen för miljöanalys
 184. Avdelningen för vattenresursförvaltning
 185. Avdelningschefer
 186. Avfall Sveriges utvecklingssatsning
 187. Avgifter för tillsyn
 188. Avgränsningar, begrepp, förkortningar och utgångspunkter
 189. Avlopp
 190. Avlopp och dricksvatten
 191. Avloppshantering på Hamburgö
 192. Avloppsjuridik i översikt
 193. Avrinningsområden i Halland
 194. Avrinningsområden på Orust
 195. Avslutade regeringsuppdrag
 196. Avsluta prenumeration
 197. Avsluta ärendet
 198. Avstå vatten till den allmänna vattenförsörjningen vid vattenbrist
 199. Avstämning i tidigt skede
 200. Axamobadet
 201. Axishjort