Almenäs badplats, Öresjö

Almenäs badplats, Öresjö är en badplats i Borås stad som kommunen regelbundet besiktigar och provtar för bakterier. Väderprognos kommer från SMHI och uppdateras var fjärde timma.

Mycket stor badplats med 125 m lång sandstrand, brygga, handikappramp samt mycket stora grönytor. Stor parkeringsplats. Dock blir det trångt på parkeringen varma sommardagar, så det är önskvärt om ni kan cykla. Här finns en stor lekplats, beachvolleybollplan och fotbollsmål. 6 grillplatser samt ca 30 picknickbord att fika vid finns i området. Toaletterna är upplåsta så länge det är plusgrader, ca 1/4 - 30/10.

Hitta hit

Kontakta Borås stad om du har frågor om provtagning, kvalitet på badvattnet och om det går att bada. E-post: miljo@boras.seTel: 033-353000

Provsvar

Här ser du det senaste resultatet från kommunens provtagning av bakterier i vattnet och kontroll för att se om det pågår en algblomning.

Inga prov har tagits i år

Lista med äldre provsvar
DatumVatt­en­provAlg­före­komst
2023-07-10Tjän­ligtIng­en blom­ning
2023-06-28Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2023-06-13Tjän­ligtUpp­gift sak­nas
2022-08-02Tjän­ligtIng­en blom­ning
2022-07-14Tjän­ligtIng­en blom­ning
 • Klassificering: Utmärkt kvalitet
 • EU-bad: Ja

Badplatsens klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna

 1. 2022:Utmärkt kvalitet
 2. 2021:Utmärkt kvalitet
 3. 2020:Utmärkt kvalitet
Väder­prognos
TidVä­derTempNed­erb.Vind­­hast.Vind­­riktn.
13:0017.50.02.0Vindriktning 230grader
16:0017.30.01.7Vindriktning 227grader
19:0014.00.01.9Vindriktning 215grader

Väderprognosen uppdateras var fjärde timme och vatten­temperatur­prognosen en gång per dygn.

Vattentemperatur vid provtagning

Kommunen har inte mätt vattentemperaturen i år

Vattentemperatur vid senaste provtagning: 20°C (2023-07-32)

Genomsnittlig vattentemperatur vid provtagning 2020-2023

Badsäsong (juni-augusti): 19.5°C

Juni: 18.2°C

Juli: 19.8°C

Augusti: 21°C

Almenäs badplats är Borås Stads största och mest välbesökta badplats med över 3000 besökare soliga sommardagar. Badplatsen är en ca 150 m lång sandstrand belägen i in-sjön Öresjö, (ca 6 km2), i norra delen av Borås centralort. Badplatsen är klassad som EU-bad. Badplatsen utgör en del av ytvattenförekomsten Öresjö, rapporterad enligt ramdirektivet för vatten. Badplatsen samt dess provtagnings-punkt visas i kartan. Badvattnet har de tre senaste åren fått bedömningen utmärkt vid klassificering enligt badvattendirektiv 2006/7/EG.

Badsäsong

Provtagning sker huvudsakligen under den officiella badsäsongen som sträcker sig mellan 2024-06-21 och 2024-08-20.

Provtagningsplats

Provtagningsplatsen ligger där flest personer förväntas bada eller där den största risken för föroreningar förväntas. Du kan läsa mer om möjliga föroreningskällor längre ner på sidan.

Potentiella risker och föroreningskällor

Badplatser kan vara utsatta för föroreningar som till exempel dagvatten, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Vissa föroreningsrisker går att åtgärda medan andra istället får hanteras genom att undvika bad.

Risk för cyanobakterier: Nej
Risk för utbredning av alger eller makroalger: Nej

  Badvattenprofilens uppdateringsfrekvens

  Uppdateringsfrekvens: Minst var fjärde år. Badvattnets kvalitet har bedömts som utmärkt de tre senaste åren.
  Senast uppdaterad: 2021-01-11
  Uppdaterad av: DHI Sverige AB på uppdrag av Borås Stad, Fritids- och folkhälsoförvaltningen
  Nästa uppdatering: 2015

  Kontakta din kommun om du har frågor om:

  • provtagning vid en badplats
  • det går att bada
  • förbättringar av badvattenkvaliteten.
  Ansvarig förvaltning på kommun
  Verk­samhets­utövareFritids- och folkhälsoförvaltningenAdress Borås Stad, 501 80 BoråsBesöks­adressSturegatan 38Telefon033-35 70 00E-postfritidfolkhalsa@boras.se
  Ansvarig tillsynsmyndighet på kommun
  Till­syns­mynd­ighetMiljöförvaltningenAdress Borås Stad, 501 80 BoråsBesöks­adressFullmäktigehuset, Sturegatan 42Telefon033-35 30 00E-postmiljo@boras.se
  Övrigt
  Hemsidawww.boras.seTelefon033-353000E-postmiljo@boras.se