Vägledning och administration

Hitta på sidan

Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad. HaV:s vägledning kring EU-bad ger stöd av kraven i föreskrift och förordning.

Hjälp med inloggning

Personer som administrerar badvattenprover och har frågor kring inloggning kan vända sig till badvatten@havochvatten.se.

HaV:s föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) ska tillämpas vid förvaltning av badvattenkvaliteten enligt Badvattenförordningen (2008:218).

Föreskrifterna ska tillämpas på de badvatten som kommunerna har förtecknat i sina badvattenregister som EU-bad.

Vår vägledning kring EU-bad ger stöd i tolkningen av kraven i föreskrift och förordning.

Sidan Badplatsen används som informationskanal för kommunernas rapportering.

Frågor och svar

Publicerad: 2022-04-12
Uppdaterad: 2022-11-11
Sidansvarig: Webbredaktion