Fakta om badvatten

Kommunen ansvarar för att kontrollera badvatten och rapportera eventuella problem. Större bad har tydliga skyltar som visar vattenkvaliteten.

Kontroll av badvattenkvalitet

Inom EU ska större offentliga badplatser registreras som EU-bad. På dessa badplatser kontrolleras badvattnet regelbundet enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på alla EU-bad.

I Sverige ska de badplatser som har mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. Kommuner kan även frivilligt registrera och kontrollera övriga bad enligt reglerna.

Vid EU-bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. Badsäsongen varierar i Sverige beroende på landsdel, som längst mellan 21 juni och 20 augusti. Den första mätningen görs ofta under juni månad.

Skyltar visar på vattenkvaliteten

Skyltar som visas vid EU-bad. Illustration.

Skyltar med dessa symboler finns endast vid EU-bad där badvattnets kvalitet kontrolleras regelbundet.

Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som visar vilken kvalitet badvattnet har.

Dels görs en klassning i fyra nivåer utifrån tidigare säsongers provtagningsresultat:

  • utmärkt
  • bra
  • tillfredsställande
  • dålig

Dels bedöms den aktuella kvaliteten utifrån senaste provtagningen.

Om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig ska det finnas en skylt som avråder från bad.

Vem ansvarar för EU-bad?

Det är kommunerna som sköter EU-baden under badsäsongen enligt gällande regelverk. De lägger information om varje EU-bad på webbplatsen Badplatsen om bland annat algblomning eller föroreningar och vad som görs för att åtgärda dessa.

Havs- och vattenmyndighetens roll är att vägleda kommunerna i arbetet med EU-baden.

Frågor och svar för badsugna

Frågor om badplatser

Kontakta din kommun gällande:

  • provtagning vid en badplats,
  • om det går att bada
  • vad som görs för att förbättra badvattenkvaliteten.

(Frågor om lagstiftning och webbplatsen Badplatsen kan skickas till badvatten@havochvatten.se)