Fakta om badvatten

Hitta på sidan

I Sverige finns en stor variation av badplatser. Här finns långgrunda sandstränder, klippbad, sötvattenssjöar, och salta havsbad.

På webbplatsen Badplatsen samlas information om de EU-bad som finns i Sverige, samt övriga bad som kommunerna väljer att registrera och kontrollera. Kommunerna ansvarar för provtagning, kontroll och information om EU-bad. Detta innebär att informera om badvattenkvaliteten, rapportera till Havs- och vattenmyndigheten, samt att avråda från bad om det finns risk för badandes hälsa.

Sverige har allt som allt en god badvattenkvalitet. Den absoluta majoriteten av svenska EU-bad har klassificeringen utmärkt badvattenkvalitet.

Kontroll av badvattenkvalitet

Inom EU ska större badplatser registreras som EU-bad. På dessa badplatser kontrolleras badvattnet regelbundet enligt vissa regler. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas på alla EU-bad.

I Sverige ska de badplatser som har mer än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. Kommunerna ska rapportera provtagningsresultat för EU-bad till Havs- och vattenmyndigheten. Dessa resultat visas sedan på webbplatsen Badplatsen. Kommuner kan även frivilligt registrera och kontrollera övriga bad enligt reglerna. Detta innebär att många övriga bad också får en klassificering av badvattenkvaliteten, och att provtagningsresultaten visas på webbplatsen Badplatsen.

Vid EU-bad ska vattenprover tas minst 3-4 gånger per badsäsong. Antalet prover varierar beroende av badsäsong, och badsäsongen varierar beroende på vilket län kommunen tillhör. Det finns tre olika badsäsonger i Sverige. Den som varar längst är mellan 21:a juni och 20:e augusti. Den första mätningen görs ofta under juni månad.

Tabell 1 Minsta antal prov som ska tas per badsäsong vid respektive badplats, i respektive län.

Minsta antal prov som ska tas per badsäsong vid respektive badplats, i respektive län

Badsäsong

Län

Minsta antalet prov

21 juni - 20 augusti

Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland

4

21 juni - 15 augusti

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg

3

15 juli - 15 augusti

Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten

3

Skyltar visar badvattenkvaliteten

Skyltar som visas vid EU-bad. Illustration.Förstora bilden

Skyltar med dessa symboler finns endast vid EU-bad där badvattnets kvalitet kontrolleras regelbundet.

Alla EU-bad ska ha tydliga skyltar som visar vilken kvalitet badvattnet har.

Badvattenproverna används till att informera dig som badar om kvaliteten på EU-badens vatten. En klassificering av badvattenkvaliteten görs utifrån de fyra föregående badsäsongers provtagningsresultat. Klassificeringen är alltså en historisk bedömning och ger en indikation på hur badvattnets kvalitet kan se ut framåt. Klassificeringen görs i fyra nivåer:

  • utmärkt
  • bra
  • tillfredsställande
  • dålig

Om badvattenkvaliteten bedöms vara dålig ska det finnas en skylt som avråder från bad.

Analysresultaten används för att bedöma den aktuella kvaliteten på badvattnet. Utifrån halten av indikatorbakterier bedöms om det finns hälsorisker för dig som badar.

Vem ansvarar för EU-bad?

Det är kommunerna som sköter EU-baden under badsäsongen enligt gällande regelverk. De informerar om varje EU-bad på webbplatsen Badplatsen. Denna information omfattar bland annat om algblomning eller föroreningar har observerats vid badplatsen, och vilka åtgärder som tas för att skydda miljön och badandes hälsa.

Havs- och vattenmyndighetens roll är att vägleda kommunerna i arbetet med EU-baden.

Frågor och svar för badsugna

Frågor om badplatser från allmänheten

Kontakta din kommun om du har frågor gällande:

  • provtagning vid en badplats
  • om det går att bada
  • eller vad som görs för att förbättra badvattenkvaliteten

Frågor om lagstiftning och webbplatsen Badplatsen

Frågor om badplatser från allmänheten

Kontakta din kommun om du har frågor gällande:

  • provtagning vid en badplats
  • om det går att bada
  • eller vad som görs för att förbättra badvattenkvaliteten

Frågor om lagstiftning och webbplatsen Badplatsen

Publicerad: 2022-04-12
Uppdaterad: 2022-11-14
Sidansvarig: Webbredaktion