Algblomning på svenska västkusten

Hitta på sidan

Information om algblomning vid badplatser på västkusten.

Algblomning vid badplatser

På sidan Badplatsen kan du söka efter badplatser och hitta information om badvattenkvalitet samt uppgifter om algblomning vid kommunala badplatser som provtas av respektive kommun.

Vattnet i Västerhavet - Informations­centralen

Länsstyrelsernas informationscentral för Västerhavet tar emot observationer och informerar om det aktuella läget i Sveriges kustvatten.

Satellitbilder och kartor från SMHI

På SMHI:s sida om Alger kan du se satellitbilder och kartor. SMHI utför året om regelbundna algprovtagningar från fartyg vid ett antal fasta stationer. Satellitbilder används för att uppskatta den generella utbredningen av algblomningar sommartid.