Åtgärdsarbete

Lokalt engagemang, samverkan över gränserna och riktade åtgärdsprogram är viktiga verktyg i åtgärdsarbetet för en bättre vattenmiljö för djur, växter och människor.