Miljöpåverkan och åtgärder

Vi jobbar för en levande vattenmiljö från källa till hav. Men övergödning, nedskräpning och försurning påverkar våra hav, sjöar och vattendrag negativt. Om inget görs riskerar det att försämra vattenkvaliteten och livsförhållanden för djur och växter som lever där under en lång tid framöver. Här kan du läsa mer om vårt arbete för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.