Projekt och åtgärder

Hitta på sidan

Läs om olika projekt för att återställa vattenmiljöer. Här kan du också rapportera åtgärder i vatten och hitta inspiration och fakta i en rapport om restaurering i vatten.

Rapportera dina åtgärder

Rapportera de åtgärder din organisation gör till databasen Åtgärder i vatten. Det hjälper oss alla att få en bättre bild över hur miljön omkring oss förbättras och hur väl Sverige lyckas med att nå miljömålen.

Inspiration och kunskapskälla

Rapporten Fysisk restaurering av akvatiska miljöer – vattendrag och sjöar med kantzon och våtmarker, har finansierats av HaV. Den är tänkt att fungera som kunskapskälla, idébank och inspiration för hur man kan återställa och förbättra de vatten som är negativt påverkade av mänskliga aktiviteter.

Publicerad: 2022-04-12
Uppdaterad: 2023-07-06
Sidansvarig: Webbredaktion