Sök hotade arter och naturtyper

Åtgärdsprogram (ÅGP) är viktiga verktyg för att rädda ett urval hotade arter och deras livsmiljöer. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna de akvatiska åtgärdsprogrammen, och för att uppdatera programlistan.

Totalt sexton arter och fem naturtyper finns för närvarande på Havs- och vattenmyndighetens programlista.

Sök efter hotade arter och naturtyper

Publicerad: 2016-09-07
Sidansvarig: Webbredaktion