Programlista för arter med åtgärdsprogram

Hitta på sidan

Listan omfattar akvatiska arter och naturtyper som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för. 

Övriga åtgärdsprogram ansvarar Naturvårdsverket för.  

Programlista

Art/naturtyp

Koordinerande länsstyrelse

Livsmiljö

Program

Flodnejonöga

Väster­norrland

marin /limnisk

2023-2027

Havsnejonöga

Halland

marin
/limnisk

2020-2024

Vimma och id

Kalmar

marin/limnisk

2023-2027

Asp

Uppsala

limnisk

2016-2020

Temporära sötvatten med fokus på organismer i naturbetes­marker, hällkar och allvar­miljöer

Blekinge

limnisk

2019-2023

Flodkräfta

Värmland

limnisk

2017-2021 (reviderad åtgärdsbilaga)

Flodpärlmussla

Väster­norrland

limnisk

2020-2024

Flytsvalting

Halland

limnisk

2017-2021 (reviderad åtgärdsbilaga)

Jämtlands­maskros

Jämtland

terrester
/limnisk

2015-2019

Kransalger i kustnära vatten

Kalmar

marin

2020-2024

Mal

Söder­­manland

limnisk

2017-2021

Murgrönsmöja

Halland

limnisk

2017-2021 (reviderad åtgärdsbilaga)

Blåmusselbankar

Skåne

marin

Program håller på att tas fram

Skaftslamkrypa

Kronoberg

limnisk

Förlängt till 2020 för fortsatt inventering

Småsvalting

Stockholm

limnisk

2016-2020 (reviderad åtgärdsbilaga)

Tjockskalig målarmussla

Söder­manland

limnisk

2016-2020 (reviderad åtgärdsbilaga)

Tumlare

HaV

marin

2021-2025

Ålgräsängar

Västra Götaland

marin

2017-2021

Ävjepilört

Värmland

limnisk

Förlängt till 2020 för fortsatt inventering

Kunskaps­­uppbyggande program
- 15 hotade makrofytarter i permanenta vatten

Jönköping

limnisk

2017-2021

Kunskaps­uppbyggande program - revmiljöer i marin atlantisk region/ Nordsjön

-

marin

Program håller på att tas fram

Kunskaps­uppbyggande program - Broskfiskar

-

marin

Program håller på att tas fram

Kunskaps­uppbyggande program - Ostronbäddar

-

marin

Program håller på att tas fram


Publicerad: 2016-12-15
Sidansvarig: Webbredaktion