Vattnet och skogen

Hitta på sidan

Vi på HaV jobbar aktivt med att minska negativ påverkan på vattnet i samband med arbete i skog. Vi arbetar tätt tillsammans med Skogsstyrelsen och andra organisationer för att förbättra hänsynen i samband med skogsbruksåtgärder. Det skapar förutsättningar för god vattenkvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten i skogslandskapet.  

Stärkt biologisk mångfald

I Sverige kommer en stor andel av det synliga vattnet från mark som täcks av skog. Därför arbetar HaV också med skogsbrukets inverkan på vattenmiljön. Dagens föryngringsavverkning innebär att mark som varit skogsbevuxen under många decennier blir mer eller mindre kal. Denna snabba förändring påverkar vattenförhållandena direkt, men negativa effekter kan begränsas genom god miljöhänsyn.

Målbilder för god miljöhänsyn

Skogssektorn har, tillsammans med bland annat HaV, jobbat i många år med att öka hänsynen i skogsbruket.

Skogsstyrelsen: Målbilder för god miljöhänsyn.

Målbilderna är framtagna i samverkan mellan många organisationer med intresse för skogen. Utöver skyddet av våra vatten och den biologiska mångfalden i skogen finns också målbilder framtagna för hänsyn till de kulturmiljöer som finns i skog och hur vi bevarar den.

Publicerad: 2020-11-10
Sidansvarig: Webbredaktion