Föroreningar och farliga ämnen

Avlopp, sjöfart, jordbruk och oljeutsläpp är alla källor till förorenar av farliga ämnen som påverkar våra hav, sjöar och vattendrag. Läs mer om vårt arbete med föroreningar och farliga ämnen.