Tips för en miljövänlig båtsäsong

Hitta på sidan

Alla insatser för en friskare miljö är värdefulla! Nedan följer några tips där vi gemensamt kan göra insatser för ett hållbart båtliv.

1. Ren båtbotten

Det finns olika metoder för att hålla båtbotten fri från påväxt. Den vanligaste metoden är att måla med båtbottenfärg, men de flesta färger är skadliga för djur och växter i havet. Bra alternativ är att lyfta båten ur vattnet när den inte används, att regelbundet tvätta båtbotten eller att använda skrovdukar som skydd runt båtens botten när båten ligger still. 

Du som ändå använder båtbottenfärg, tänk på att färgen är skadlig för både din hälsa och miljön när du rengör din båtbotten. Använd i första hand mekaniska metoder mot på­växten. Läs mer om hur du kan hålla påväxten borta.

2. Töm toalettavfall i land

Från den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toalettavfall i havet, sjöar och vattendrag. Det finns flera alternativ för omhändertagande av toalettavfallet. Fasta båttoaletter kan tömmas i land via sugtömning som finns i fritidsbåtshamnarna. Portabla båttoaletter kan bäras i land och tömmas i en utslagsvask. Båtägare utan toalett ombord kan gå på en landtoalett eller också gräva ner avfallet på land. Mer information om toatömningsförbudet finns hos Transportstyrelsen som är ansvarig myndighet.

3. Släng skräpet i land

Du som båtägare kan göra stor skillnad om du lämnar plastskräpet från båtturen till återvinning. Undvik engångsartiklar eller ersätt dem med andra material. Till sjöss är det till exempel bättre att använda produkter av papp, trä och metall än plast då dessa material inte orsakar lika stor skada på havsmiljön om man tappar dem i vattnet. Vid köp av nylonlinor och rep, tänk på att köpa sådana av god kvalitet som inte smulas sönder.

Sedan 2002 finns ett krav att alla fritidsbåtshamnar ska kun­na ta emot det avfall som normalt anlöpande båtar behöver lämna. Det innebär att fritidsbåtsägare som använder hamnen behöver kunna lämna sorterat avfall för återvinning, miljöfarligt avfall och toalettavfall. Ansvaret gäller avfall från både besökande båtgäster och båtägare hemmahörande i hamnen. Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens arbete med marint skräp

Fler miljötips

Många fler miljötips kan du hitta i båtmiljö.se.

Publicerad: 2014-05-12
Uppdaterad: 2022-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion