Fysisk påverkan av vattenmiljön

När vi bygger infrastruktur som vatten- och vindkraftverk, bygger längs våra stränder och muddrar påverkar vi på olika sätt miljön. Genom att ta hänsyn till höga naturvärden och använda bästa tillgängliga teknik kan negativ påverkan på miljön minskas.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar för att mer hänsyn tas till vattenmiljön i samhällsplaneringen. Det gör vi bland annat genom

Restaurering i vatten

För att nå miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård arbetar vi med att återställa skadade miljöer.

Genom att samordna, vägleda och ge bidrag arbetar vi med restaurering av sjöar, vattendrag, kust och hav. För att lyckas krävs det ett nära samarbete med länsstyrelser, kommuner och intresseorganisationer.