Jordbruk

Hitta på sidan

Jordbruk är viktigt för vår livsmedelsförsörjning, för arbetstillfällen och även för biologisk mångfald. Men jordbruket påverkar också vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag, genom näringsbelastning och genom fysisk påverkan.

Behov av minskad näringsbelastning

Näringsämnen finns naturligt i miljön och orsakar bara negativ påverkan, såsom övergödning och algblomning, om tillförseln är högre än vattenmiljöns förmåga att reglera koncentrationen av näringsämnen.

Även om näringsämnesläckaget har minskat kraftigt, och ökningen av övergödningen i både Östersjön och Nordsjön har planat ut, så kvarstår problemet. Det finns fortsatt ett behov att minska näringsbelastningen, bland annat från jordbruket. 

Dikning, dränering, sjösänkning eller rätning

Jordbruket påverkar också vattenmiljön fysiskt. Framför allt har det skett historiskt, genom dikning, dränering, sjösänkning eller rätning av vattendrag.

De här åtgärderna har i stor utsträckning skapat den kulturmiljön som präglar det svenska odlingslandskapet. Samtidigt förändrades vattnets vägar och uppehållstid och därmed förutsättningarna för vattnets organismer.

Jordbruket och vattenmiljön

Jordbruksverket är den myndighet i Sverige som har sektorsansvar för jordbruket. Vi arbetar tillsammans med dem, samt med andra svenska myndigheter och organisationer för ett mer miljövänligt jordbruk.

Projekt om jordbruk och vattenmiljö

Publicerad: 2014-10-30
Uppdaterad: 2018-03-19
Sidansvarig: Webbredaktion