Vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som innehåller miljöfarliga ämnen. Vi ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och bärgning av miljöfarliga ämnen från fartygsvraken.

Karta över miljöfarliga vrak

Förteckningen över miljöfarliga vrak är hämtad från Sjöfartsverkets rapport Miljörisker med fartygsvrak från 2011. Klicka på punkterna för att läsa mer om vraken.

Var finns alla miljöfarliga vrak?

Miljöfarliga vrak

Tabellen listar miljöfarliga vrak, var de ligger, när de förlist och deras miljöfarliga ämnen.

Fartyg

Län

Förlist

Miljöfarliga ämnen

Åtgärd

Altnes

Halland

1998

Olja, petrol­coal


Bremsund

Kalmar

1966

Olja


Finnbirch

Kalmar

2006

Olja


Fu Shan Hai

Danskt vatten,
utanför Bornholm

2003

Olja


Harburg

Stock­holm

1957

Olja


Heldarstindur

Skåne

1990

Olja


Hoheneichen

Skåne

1959

Olja

Åtgärdat

Immen

Stock­holm

1977

Olja


Ingemar

Kalmar

1984

Olja


Irevik

Skåne

1967

Olja


Jan Heweliusz

Tyskt vatten

1993

Olja


Koronowo

Danskt vatten

1979

Olja


Langeland

Västra Götaland

2009

Olja


Lindesnäs

Sörm­land

1957

Olja, flyg­fotogen


Malmi

Gotland

1979

Olja


Marina

Öster­götland

2006

Olja


Marina av Hönö

Västra Götaland

2006

Olja, trål

Åtgärdat

Martina

Skåne

2000

Olja, saltsyra


Minde

Skåne

1986

Olja


Mundogas

Uppsala

1966

Olja, ammo­niak


Måseskärs-vraken

Västra Götaland

1946

Kemiska strids­­medel,
ammu­nition, olja


Necati Pehlivan

Stock­holm

1954

Olja


Norrtank

Kalmar

1967

Olja

Fartyg bärgat

Nynäs I

Stock­holm

1963

Olja


Nynäs IX

Västra Götaland

1958

Olja, fotogen

Inget kvar på vrak­platsen

Onega

Stock­holm

1960

Olja


Rone

Gotland

1981

Olja

Åtgärdat

Sandön

Skåne

1975

Olja, fosfat

Åtgärdat

Sefir

Kalmar

1980

Olja

Fartyg bärgat

Skytteren

Västra Götaland

1942

Olja

Olja och spökgarn bärgat

Thetis

Västra Götaland

1985

Olja

Olja och spökgarn bärgat

Tilia

Kalmar

1972

Olja


Villon

Skåne

1986

Olja


Wästanvåg

Gävle­borg

1965

Olja, sal­peter


Östanhav

Kalmar

1963

OljaListan är hämtad från Sjöfartsverkets rapport Miljörisker med fartygsvrak från 2011.

Besök Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök för att ta reda på mer om vrak i svenska vatten.

Vrak som miljöproblem

Läckande vrak utgör en stor fara för växter och djur i svenska vatten. Främst påverkas organismer som lever i närområdet av vraket, men oljan kan också med vattenströmmar sprida sig till andra områden. Farliga ämnen som olja, polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) och tungmetaller tas upp av exempelvis mikroorganismer som i sin tur sprider dem vidare upp i näringskedjan till fiskar och kräftdjur.

Många av vraken innehåller stora mängder olja som kan, när den läcker ut, orsaka skador i stora områden. Läs mer om effekterna av oljeutsläpp.

Arbetsgrupp

HaV samordnar den arbetsgrupp som deltar i arbetet med riskbedömning och bärgning av miljöfarliga ämnen och spökgarn från fartygsvrak. Övriga deltagare i arbetsgruppen:

Ansvarsfördelning för arbetet med sjunkna vrak

  • Sjöfartsverket gör sjömätningar för att kontrollera vrakens status och läge.
  • Kustbevakningen och Försvarsmakten (Marinen) gör dykningar och filmar vraken för att genomföra mer noggranna undersökningar av vraken och vilken miljörisk de utgör. Kustbevakningen genomför också saneringar vid akuta oljeläckage.
  • Statens maritima och transporthistoriska museer bistår med att ta fram historiken kring fartygsvraken och vid förlisningstillfället.
  • Chalmers tekniska högskola stödjer med utvecklingen av riskutvärderingsverktyget VRAKA (probabilistic risk assessment of shipwrecks).
  • HaV samordnar arbetet med undersökningar och efterföljande bärgning av olja och spökgarn från miljöfarliga vrak. Arbetet med att tömma vrak på olja genomförs av kompetenta och erfarna leverantörer som HaV har på ramavtal. Vi bistår också med att ta fram metoder för sanering.

Rapporter om miljöfarliga vrak

Om du hittar ett vrak eller ammunition

Om du hittar ammunition, minor eller senapsgas, kontakta genast Sjö- och flygräddningscentralen eller larmcentralen 112.

Om du hittar ett misstänkt nytt vrak, kontakta Sjöfartsverket.