Lindesnäs

Hitta på sidan

Under augusti och september 2019 ledde HaV arbetet med att undersöka och tömma fartygsvraket Lindesnäs på olja. Sammanlagt tömdes vraket på 299 kubikmeter (299 000 liter) olja.

Arbetsfartyget Vina och mottagningsfartyget för den uppumpade oljan Henda. Foto: Fredrik Lindgren, HaV.

Arbetsfartyget Vina och mottagningsfartyget för den uppumpade oljan Henda. Foto: Fredrik Lindgren, HaV.

Miljöfarligt vrak

Fartyget Lindesnäs sjönk i ett snöoväder år 1957 när det var på väg mellan Nynäshamn och Norrköping. När det sjönk var det lastat med 1732 kubikmeter flygfotogen. Vraket fanns med på Sjöfartsverkets lista över miljöfarliga vrak i svenskt vatten och bedömdes vara ett av de 30 mest miljöfarliga vraken. Vraket ligger cirka 10 kilometer från Södermanlands kust, öster om Oxelösund.

Undersökning av vraket och tömning av miljöfarlig olja

Under augusti och september 2019 ledde HaV arbetet med att undersöka och tömma vraket på olja tillsammans med det danska företaget JD-Contractor AS, ett av de sju företag HaV har på ramavtal för att tömma vrak på olja. Sammanlagt tömdes vraket på 299 kubikmeter olja.

För att genomföra operationen penetrerades skrovet i en kontrollerad miljö för att undvika att olja läckte ut. Därefter påbörjades arbetet med att tömma tankarna och pumpa oljan (fotogen och diesel) till tankfartyget Henda. Oljan lämnades i land för återvinning och den mängd som inte kunde återvinnas lämnades till lämplig avfallshantering.

Bärgning av spökgarn

Under tömningsoperationen hittade man även ett 46 meter långt spökgarn som satt fast på vraket. Spökgarnet bärgades och lämnades iland för återvinning eller destruktion. I spökgarnet hittade man två döda sälar.

Uppdraget med att tömma vraket på miljöfarlig olja och bärga spökgarnet kostade cirka 21 miljoner kronor. Medlen kommer från regeringens anslag 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden.

Vraket ligger i närheten av naturreservat

Simuleringar med oljespillsverktyget SeaTrackWeb visar att ett okontrollerat utsläpp av olja från Lindesnäs skulle kunna hamna i närheten av Natura 2000-områdena Bråviken och Hävringe-Källskären.

Bråviken är ett marint naturreservat som också är klassat som ett Natura 2000-område med känslig natur. I reservatet ingår ett hundratal öar och skär, det har ett rikt växt- och djurliv, både på land och på vatten. Området är också känt för sitt friluftsliv och fritidsfiske. Hävringe-Källskären är ett av de viktigaste områdena för gråsäl i Östersjön. Det är också ett viktigt område för skräntärna, då ett stort antal av arten häckar och ruggar på öarna.

Att sanera hav och kust efter ett oljeutsläpp är väldigt dyrt. Då är inte kostnaderna för utebliven turism eller skador på miljön, speciellt i en känslig natur, inräknade. Att HaV har möjlighet att genomföra oljebärgningsoperationer på miljöfarliga vrak är därför en ekonomisk och miljömässig vinst för hela samhället.

Bakgrund

  • Lindesnäs byggdes 1949 på AB Lindholmens varv i Göteborg. Det levererades 1950 till Rederi AB Nordstjernan i Stockholm.
  • Fartyget vägde 1265 bruttoregisterton och var drygt 67 meter långt.
  • Den 17 april 1957, var Lindesnäs på väg mellan Nynäshamn och Norrköping. I snöovädret hade Norra Kränkans fyr översnöats så att den visade fel färg. Fartyget gick då på fel sida om fyren och grundstötte. Alla 20 besättningsmedlemmar klarade sig i livbåtarna.
  • Vraket ligger på babords sida och vattendjupet i närheten är cirka 70 meter. Havsbotten runt vraket består av kompakt lera.

Filmer från Lindesnäs

På HaV:s youtubekanal finns filmer från tömningsoperationen av olja från Lindesnäs.

Bilder från tömningsoperationen

Bildspel från tömningsarbetet på vraket Lindesnäs och från pressdagen den 9 september, 2019.

Publicerad: 2019-08-16
Uppdaterad: 2019-09-17
Sidansvarig: Webbredaktion