Finnbirch

Hitta på sidan

Under hösten 2019 och sommaren 2020 har två bärgningsoperationer av olja letts av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Vid operationerna har 60 kubikmeter diesel och 88,2 kubikmeter tjockolja pumpats upp från vraket. Sammanlagt har Finnbirch tömts på 148,2 kubikmeter (148 200 liter) miljöfarlig olja.

Dykare vid Finnbirch.

Dykare vid Finnbirch. Foto: JD Contractor

Fartyget Finnbirch sjönk öster om Öland år 2006 och innehöll vid förlisningen 540 kubikmeter olja. Vraket bedömdes vara ett av de 30 mest miljöfarliga vraken på svenskt vatten. I närheten av vrakets position finns ett flertal känsliga naturområden som hade kunnat drabbats vid ett oljeläckage från vraket.

Vraket läckte olja

Kustbevakningens flyg upptäckte att Finnbirch läckte olja under december 2018. Det ledde till att Kustbevakningen bevakade läckan kontinuerligt och sedermera monterade en konstruktion, liknande en upp och nervänd container, för uppsamling över läckan. För att förhindra att oljan spreds i Östersjön. På så sätt kunde Kustbevakningen hålla läckaget under kontroll medan HaV med stöd av Naturvårdsverket förberedde bärgningen av olja.

Under hösten 2019 lyckades HaV i samarbete med JD-Contractor A/S bärga 60 kubikmeter oljeblandning (diesel och smörjolja) från olika utrymmen i skrovet. Ingen olja fanns kvar i den från början misstänkta tanken, utan oljan återfanns istället i andra utrymmen i vraket.

Olja kvar i vraket

Under bärgningsoperationen 2019 upptäckte dykarna att det fanns så kallad bunkerolja, en trögflytande tjockolja, kvar i två av babords bunkertankar. Enligt uppgift skulle dessa tankar har tömts redan 2007, då fartygsägarens försäkringsbolag genomförde en första operation på Finnbirch. Tömning av denna olja ingick inte i uppdraget, och utföraren hade inte heller ombord den typ utrustning som behövs för att pumpa denna typ av olja. Då dessa tankar har en volym på 250 kubikmeter beslutade HaV, efter riskutvärdering med hjälp utav VRAKA, att genomföra en andra operation, för att tömma de två tankarna på tjockolja.

Under en 11 dagar lång operation på plats vid vrakplatsen bärgades 88,2 kubikmeter tjockolja och 25,5 kubikmeter oljeblandat vatten från vraket. Totalt 113,7 kubikmeter (113 700 liter). Under operationen användes en särskild pump speciellt konstruerad för att kunna pumpa trögflytande ämnen och uppvärmning av oljan med ånga. När pumpen och uppvärmningen användes i kombination kunde utföraren få ut all miljöfarlig olja från de två bunkertankarna.

Kostnad för åtgärden

Det är två komplicerade men lyckad operationer som har genomförts på Finnbirch. Komplicerade eftersom vraket ligger långt ute till havs, på mer än 80 meters djup, och lyckade då nästan 150 kubikmeter olja har motverkats från att i slutändan hamna i den marina miljön. Totalt sett kostade bärgningen av olja från vraket ca 24 miljoner kronor.

Bakgrund

  • Finnbirch byggdes 1978 på Hyundai Heavy Industries varv i Sydkorea.
  • Den 31 oktober 2006 lämnade fartyget Helsingfors för resa till Århus, Danmark. Fartyget var tungt lastat med bland annat trävirke, pappersrullar, plywood och stålprodukter.
  • Fartyget förliste 2006 i blåsigt väder till följd av en förskjutning i lasten ombord. Två besättningsmän omkom i samband med olyckan.
  • Vraket ligger på babords sida ner mot havsbottnen på 82 meters djup.

Film från Finnbirch

Film från bärgningsoperationen av olja från Finnbirch. Ansvarig för filmen är JD-Contractor.

Publicerad: 2019-10-14
Uppdaterad: 2019-12-19
Sidansvarig: Webbredaktion