Thetis

Hitta på sidan

Fiskefartyget Thetis sjönk år 1985 utanför Smögen. HaV har lett arbetet med att bärga olja och spökgarn från vraket.

Arkivbilder Thetis. Foto: Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona (VHFK)

Miljöfarligt vrak

När Thetis sjönk var fartyget tungt lastat med fisk och hade en stor snörpvad, även kallad ringnot, på akterdäck. Snörpvad är en typ av fisknät som sätts ut runt ett fiskstim.

Vraket finns med på Sjöfartsverkets lista över miljöfarliga vrak i svenskt vatten. Det valdes ut som ett pilotprojekt för att ta fram nya tekniker och metoder för bärgning av olja (ROV-baserad teknik). Thetis var ett lämpligt objekt bland annat för att det ligger nära en hamn, på bara cirka 30 meters djup och är i förhållandevis gott skick.

Ligger i känsligt område

Thetis ligger i direkt anslutning till en känslig skärgård både vad gäller den marina miljön och strandområden. Längre ut till havs finns det skyddade området Bratten med ett stort antal rödlistade arter, till exempel koralldjur och ormstjärnor. Hela kuststräckan är väldigt värdefull för friluftsliv och turism.

Bärgning av olja

Hösten 2017 inledde HaV arbetet med att bärga miljöfarlig olja från vraket tillsammans med företaget Marine Works AB. Satsningen gjordes med ekonomiskt stöd från Naturvårdsverket.

Det var första gången som en svensk myndighet tog fram en modell för oljebärgning och tömde olja ur ett äldre, ägarlöst vrak. Totalt pumpades 730 liter olja upp från vraket och skickades till miljöföretaget Ragn-Sells AB för destruering.

Bärgning av spökgarn

Under arbetet upptäckte dykarna att den cirka 20 ton tunga snörpvaden (spökgarn) låg kvar på och vid sidan om vraket.

Snörpvaden visade sig vara helt hoptrasslad och satt fast i vraket och dess propeller. En mindre mängd nät kunde bärgas i juni 2018 och tack vare specialutrustning kunde stora delar av snörpvaden skäras loss i september. Cirka tolv ton bärgades och transporterades till Fiskareföreningen Norden i Smögen för återvinning.

Bärgningen av snörpvaden ingår i HaV:s arbete med miljöfarliga vrak, spökgarn och mikroplaster i havet. Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar är farliga för fisk, marina däggdjur och fåglar som riskerar att fastna i redskapen och där kvävas eller svälta ihjäl. I vissa områden kan de även påverka bestånden av fisk och skaldjur. Spökgarn är dessutom en källa till mikroplaster i havet.

Kostnad för åtgärderna

Bärgningen av miljöfarlig olja och snörpvaden från vraket Thetis kostade sammanlagt cirka 5,7 miljoner kronor.

Bakgrund

  • Thetis byggdes 1961 som ett forskningsfartyg åt Fiskeristyrelsen (före detta Fiskeriverket) och byggdes 1982 om till fiskefartyg. Fartyget sjönk 1985 på väg hem efter en fisketur. Ingen person omkom vid olyckan.
  • Vraket ligger på trettio meters djup i vattnen utanför Kungshamn. När fartyget sjönk innehöll bottentankarna cirka 22 kubikmeter dieselolja samt mindre mängder av olja och smörjolja i mindre separata tankar.
  • Snörpvaden var cirka 100 gånger 400 meter stor, vägde cirka 20 ton och var tillverkad av nylonmaterial (plastmaterial). Enligt uppgift fastnade den i fartygets propeller när fartyget fick slagsida och sjönk 1985. Delar av snörpvaden flöt efter haveriet och flera bärgningsförsök gjordes. Till slut skars flöten bort för att snörpvaden skulle sjunka.

Här finns en karta över de mest miljöfarliga vraken i svenska vatten

Filmer från Thetis

HaV:s youtubekanal finns flera filmer från dykundersökningar och bärgning av olja och spökgarn från Thetis.

Bilder från bärgningen

Se bilder från bärgningsoperationerna av olja och spökgarn från Thetis.

Publicerad: 2017-11-16
Uppdaterad: 2022-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion