Mikroplaster

Hitta på sidan

Mikroplast är plastpartiklar som är mindre än 5 mm i diameter. Plasten kan vara skadlig för djur som lever i marina miljöer och bryts aldrig ner helt och hållet.

Plastpellets i sand.

Mikroplaster kan även utgöras av små pellets som används för att tillverka nya plastföremål.

Det här är mikroplast

Den kommer från flera olika källor, men troligtvis är en stor del av mikroplasten i havet från större plastföremål som under sin nedbrytningsprocess finfördelats till mikrostorlek.

Men plastpartiklarna kan också vara mikroskopiska redan när de kommer ut i naturen. Slitage från bildäck och granulat från konstgräsplaner är exempel på det. Andra källor är syntetiska textilier, till exempel fleece. De släpper ifrån sig plastpartiklar under tvätt som därefter når vattenmiljön. Ju hårdare och oftare du tvättar, desto mer plastfibrer släpps ut.

Många skönhetsprodukter som blekande tandkräm och skrubbande ansiktstvätt innehåller små plastpartiklar som efter användning sköljs ner i avloppet. Ofta rensas de bort i reningsverken, men om de är tillräckligt små kan de passera genom reningsverkens filter och ut i naturen.

Problem orsakade av mikroplaster

Tillförseln av plastskräp i naturen ökar fortfarande och hur det kommer att påverka djur- och växtliv är i dagsläget inte helt kartlagt, men man misstänker att många vattenlevande djur äter plasten i tron att det är föda, utan att sedan kunna smälta den. Ytterligare en risk med att havets djur får i sig plast är att plast kan fungera som en magnet för miljögifter som finns i vattnet.

Hur motverkas utsläpp av mikroplaster?

Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen att identifiera var mikroplaster kommer från och se över vilka åtgärder som behövs för att minska utsläppen av dem.

Inom uppdraget analyseras hur stor del av mikroplasten som kommer från förpackningsmaterial, textiler, byggmaterial, lantbruket, däck och konstgräsplaner. I uppdraget ingår även att ta reda på hur mikroplasterna kommer ut i sjöar och hav, och hur det går att stoppa.

Den 31 maj 2017 trädde en förordning i kraft som innebär att verksamheter som tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter måste informera om plastkassarnas miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning av dessa, samt fördelar med andra alternativ.

Förordningen gäller alla plastkassar som tillhandahålls konsumenter för att packa och bära varor i från butik. Undantag finns för tunna plastpåsar som behövs av hygienskäl eller som används för livsmedel som säljs i lösvikt.

Kemikalieinspektionen har tidigare föreslagit ett förbud mot användning av plastpartiklar i kosmetiska produkter som sköljs av, till exempel duschkrämer och tandkräm. Nu ger regeringen myndigheten i uppdrag att utreda om plastpartiklar bör förbjudas i ytterligare produkter.     

Vad kan jag göra?

Du som konsument, båtägare, bilist eller strandbesökare kan göra stor skillnad. Ta med plastskräpet från båtturen eller strandbesöket och lämna till återvinning och undvik engångsartiklar av plast. Välj pappmuggar och papptallrikar istället för motsvarande produkter i plast. Till sjöss är det generellt bättre att använda produkter av papp, trä och metall än plast då dessa material inte orsakar lika stor skada på havsmiljön vid eventuell förlust.

  • Använd inte skönhetsprodukter eller andra produkter som innehåller mikroplaster.
  • Tvätta dina kläder så skonsamt som möjligt, och undvik att tvätta i onödan. Ofta räcker det att vädra istället.
  • Välj bort bilen som transportmedel när det är möjligt.
  • Kasta inte skräp i naturen. Var särskilt noga med plast vid kust- och sjönära miljöer.
  • Använd båttampar av slitstarka naturmaterial som hampa eller jute. Utslitna och dåliga tampar av exempelvis nylon släpper ifrån sig mängder av plastpartiklar när de nöts ut.
  • Tvätta och slipa din båt på ett miljövänligt sätt. Här har vi samlat metoder för att hålla din båt fin.
Publicerad: 2017-02-23
Uppdaterad: 2017-11-23
Sidansvarig: Webbredaktion