Producentansvar för fiskeredskap

Hitta på sidan

Smart policyutveckling för producentansvaret för fiskeredskap av plast, SPIRAL.

Smart policyutveckling för producentansvaret för fiskeredskap av plast (SPIRAL) var ett innovationsprojekt där Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket (NV) önskade att pröva nya arbetssätt för att ta fram policyinnovationsprojekt och policyutveckling för myndigheterna.

Läs mer om beslutad förordning

Naturvårdsverket är ansvarig för producentansvar för fiskeredskap.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida: Producentansvar för fiskeredskap

Förstora bilden

Klicka på bilden för större format.

Projektidén togs fram i samband med ett EU-direktiv 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (Europaparlamentet; Europeiska unionens råd, 2019). Utifrån EU-direktivet önskade myndigheterna att använda helt nya designdrivna metoder i utformningen av ett heltäckande producentansvar för fiskeredskap och policy, samt involvera användare, utförare och arbeta med en kommunal försöksverksamhet. Projektet SPIRAL gav myndigheterna utökade möjligheter att samverka och utveckla tillsammans med kommunal verksamhet, producenter, näringslivsaktörer och medborgare.

Projektet byggde på nära samarbete mellan aktörer – myndigheter, producenter och kommuner – som kom att beröras av förordning (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap. SPIRAL:s arbete utgick från EU-direktivet, men kom att konkretiseras till följd av den beslutade förordningen. Inom ramen för projektet kom deltagande aktörer att pröva nya metoder för utveckling av styrmedel, skapa ny kunskap om hur myndigheter kan få fungerande och effektiva producentansvar, samt förbättra möjligheterna för ansvarig myndighet att skapa ett väl fungerande producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast - där alla inblandade aktörer får möjlighet att vara delaktiga i processen.

Projektets mål var i korthet att:

  • bidra till underlaget till föreskrifter för att verkställa förordningen och att dessa upplevs som enkla, klara och lätta att använda av alla behovsägare.
  • bidra till ökad förståelse för hur myndigheter kan samarbeta och utbyta erfarenheter kopplat till utveckling av producentansvar
  • bidra med underlag om behovsägarnas - med fokus på producenternas - perspektiv för att skapa förutsättningar för en användarvänlig, kostnadseffektiv och säker implementering.

Användarnas och behovsägarnas insikter och erfarenheter var avgörande för projektets arbete, då grunden för arbetet var ett ”utifrån-och-in-perspektiv”. Projektet arbetade med ambitionen att ha ett öppet och inlyssnande förhållningsätt till de aktörer det samverkat med. Projektet har:

  • Genomfört praktiska tester av insamling och rapportering,
  • mobiliserat ett intresse av att bilda producentansvarsorganisationer,
  • utvecklat metoder för att motverka så kallade ”friåkare”,
  • utvecklat nya samverkansformer mellan myndigheter,
  • förtydligat definitionen av fiskeredskap samt
  • initierat en svensk standardiseringskommitté kopplat till det av Europeiska unionen (EU) mandaterade europeiska standardiseringsarbetet om cirkulär utformning av fiskeredskap och vattenbruksutrustning enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet).

Arbetet i SPIRAL-projektet har skapat erfarenheter, kunskap och samarbeten, vilket konkretiseras av de punkter som presenterats ovan.

Fakta om förlorade fiskeredskap

En stor källa till marint skräp är förlust av fiskeredskap eller delar från förlorade fiskeredskap. Att fiskare ibland förlorar sina fiskeredskap är oundvikligt, men även om fiskarna gör vad de kan för att få upp sina förlorade redskap, förblir många kvar på botten.

Läs mer på Håll Sverige rent

Relaterade Strategier och lagar

Relaterade lagar

Filmer

Sotenäs Symbioscentrum: Producentansvar för fiskeredskap

Omslagsbild för YouTube-video

Digitalt studiebesök på Sotenäs marina återvinningscentral

Omslagsbild för YouTube-video

Inspirationsfilm från EL-kretsen

Skärmdump från video.

Klicka på bilden för att se filmen.

Återvinna plast från havet

Rectcle. Upcycle. Reuse är filmad på Sotenäs marina återvinningscentral, som drivs av Sotenäs kommun, och visar arbetet med att återvinna plast från havet.

Omslagsbild för YouTube-video
Publicerad: 2021-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion