Producentansvar för fiskeredskap

Producentansvar för fiskeredskap

Smart policyutveckling för producentansvaret för fiskeredskap av plast, SPIRAL.

Om projektet

SPIRAL är ett projekt med flera projektparter, två myndigheter och en kommun, där vi gemensamt ska testköra producentansvarsförordning för fiskeredskap av plast. Projektet vill engagera producenter att delta i projektet för att skapa en samverkansplattform för att skapa förutsättningar för bildandet av producentansvarsorganisation/er och deltagande i arbetet med att ta fram standarder för fiskeredskaps cirkulära utformning. Projektet vill även engagera andra aktörer som blir påverkade av kommande producentansvar för fiskeredskap av plast som; konsumenter, kommuner, myndigheter, regioner m.fl. Vår vision är att skapa ett effektivt, rättvist och kostnadseffektivt producentansvar.

Senaste nytt från projektet


  • Nyhetsbrev producentansvar för fiskeredskap oktober 2021


    Denna månad kan du bland annat läsa om SPIRAL-projektet som presenterades på Innovationsveckan och om kommande workshops.
    Läs mer
  • Ny remissomgång för kompletteringar av rapport


    I nyhetsbrevet får du läsa om Miljödepartementet senaste remiss på de kompletteringar till Havs- och vattenmyndighetens rapport och projekts planerade aktivitet på Innovationsveckan.
    Läs mer
Hantera prenumerationer

Tidplan

Identifiering av policyutmaningen (mars 2021-mars 2021)

Mobilisering och planering (mars 2021-april 2021)

Policyutveckling och försöksverksamhet (mars 2021-juni 2022)

Utvärdering och uppskalning (juli 2022-feb 2023)

Fortsatt arbete men då inte inom Vinnova projektet (mars 2023- december 2024)

Fakta om förlorade fiskeredskap

En stor källa till marint skräp är förlust av fiskeredskap eller delar från förlorade fiskeredskap. Att fiskare ibland förlorar sina fiskeredskap är oundvikligt, men även om fiskarna gör vad de kan för att få upp sina förlorade redskap, förblir många kvar på botten.

Läs mer på Håll Sverige rent

Relaterade Strategier och lagar

Relaterade lagar

Klicka på bilden för större format.

Filmer

Digitalt studiebesök på Sotenäs marina återvinningscentral.

Omslagsbild för YouTube-video

Inspirationsfilm från EL-kretsen

Klicka på bilden för att se filmen.