Producentansvar för fiskeredskap

Hitta på sidan

Smart policyutveckling för producentansvaret för fiskeredskap av plast, SPIRAL.

Vi söker aktiva fritidsfiskare på västkusten

Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sotenäs kommun, som har Sveriges enda marina återvinningscentral, ska utveckla nya arbetssätt och samverka mellan myndigheterna, kommunal verksamhet, producenter, näringslivsaktörer och medborgare.

Syftet är att undersöka hur ett producentansvar kan fungera i praktiken för producenter och användare av fiskeredskap av plast s.k smart policyutveckling . Sverige och övriga medlemsstater ska sätta i kraft de lagar, bestämmelser och administrativa föreskrifter som är nödvändiga för att följa kraven om utökat producentansvar för fiskeredskap av plast i engångsplastdirektivet och avfallsdirektivet senast den 31 december 2024.

Den 4 maj 2020 rapporterade HaV regeringsuppdraget om kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet genom att föreslå en producentansvarsförordning med HaV som ansvarig myndighet för denna förordning och Sverige ska rapportera in förordningen till kommissionen i 3 juli 2021.

Tidplan

Identifiering av policyutmaningen (mars 2021-mars 2021)

Mobilisering och planering (mars 2021-april 2021)

Policyutveckling och försöksverksamhet (mars 2021-juni 2022)

Utvärdering och uppskalning (juli 2022-feb 2023)

Fortsatt arbete men då inte inom Vinnova projektet (mars 2023- december 2024)

Relaterade Strategier och lagar

Publicerad: 2021-06-28
Sidansvarig: Webbredaktion