Producentansvar för fiskeredskap

Producentansvar för fiskeredskap

Smart policyutveckling för producentansvaret för fiskeredskap av plast, SPIRAL.

Mindre plast i havet med producentansvar för fiskeredskap

År 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv som ska minska mängden plast i haven och samtidigt driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi

Beräkningar visar att 80–85 % av det marina skräpet i EU består av plast. Av detta utgörs 27% av fiskerelaterade föremål och nu samlas ett flertal aktörer och myndigheter för att skapa ett producentansvar som leder till att plasten tas om hand istället för att hamna i havet.

Producentansvar ska vara på plats 2024 och innebär att de som tillverkar och säljer produkter också ansvarar för att de samlas in och återvinns. Liknande producentansvar finns redan för bland annat förpackningar och småelektronik med gott resultat. Men hur får man hela kedjan på plats? Från insamling och sortering till ett effektivt omhändertagande? Och hur ska producentansvaret utformas för att skapa delaktighet och förutsättningar för att stimulera till nya cirkulära lösningar?

Var med och påverka utformningen av producentansvaret

Arbetar du med konstruktion/design, tillverkning eller försäljning av fiskeredskap? Dina kunskaper och erfarenheter är värdefulla bidrag i utformningen av producentansvaret och det finns flera sätt att vara med och påverka. Läs gärna mer om hur du kan delta, eller hör av dig om du har frågor.

Senaste nytt från projektet

Hantera prenumerationer

Tidplan

Identifiering av policyutmaningen (mars 2021-mars 2021)

Mobilisering och planering (mars 2021-april 2021)

Policyutveckling och försöksverksamhet (mars 2021-juni 2022)

Utvärdering och uppskalning (juli 2022-feb 2023)

Fortsatt arbete men då inte inom Vinnova projektet (mars 2023- december 2024)

Fakta om förlorade fiskeredskap

En stor källa till marint skräp är förlust av fiskeredskap eller delar från förlorade fiskeredskap. Att fiskare ibland förlorar sina fiskeredskap är oundvikligt, men även om fiskarna gör vad de kan för att få upp sina förlorade redskap, förblir många kvar på botten.

Läs mer på Håll Sverige rent

Relaterade Strategier och lagar

Relaterade lagar

Klicka på bilden för större format.

Filmer

Digitalt studiebesök på Sotenäs marina återvinningscentral

Omslagsbild för YouTube-video

Inspirationsfilm från EL-kretsen

Klicka på bilden för att se filmen.

Återvinna plast från havet

Rectcle. Upcycle. Reuse är filmad på Sotenäs marina återvinningscentral, som drivs av Sotenäs kommun, och visar arbetet med att återvinna plast från havet.

Omslagsbild för YouTube-video