Återvinn fiskeredskap

Hitta på sidan

Fiskereturen är en insamlingstjänst som tar emot dina uttjänta fiskeredskap kostnadsfritt. Havs- och vattenmyndigheten finansierar projektet sedan 2019.

Fiskenät i en hög.

Foto: Natalie Greppi / Havs- och vattenmyndigheten.

Att förebyggande ta emot och ta hand om fiskeredskap är ett effektivt sätt att minimera risken för att dessa hamnar på fel ställen i vår natur och våra hav där de utgör ett hot mot miljön och djurlivet.

Projektet Fiskereturen är ett viktigt steg i arbetet för en effektiv och hållbar insamling och mottagning av både uttjänta och förlorade fiskeredskap. Sedan 2019 har Havs- och vattenmyndigheten finansierat projektet.

Projektet bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag. Projektet bidrar även till arbetet med engångsplastdirektivet och det stundande producentansvaret för fiskeredskap som ska träda i kraft den 31 december 2024.

Fiskeredskap för återvinning

Fiskereturen arbetar för att så mycket som möjligt av det som samlas in skall kunna återbrukas, återvinnas och bli nya produkter. Tjänsten är kostnadsfri.

Du kan lämna in

  • Tinor, burar, ryssjor, med mera
  • Uttjänta nätredskap
  • Spökgarn
  • Fiskerelaterade föremål. Exempelvis tampar, rep, lina, flytkulor och ringar.

Impregnerat nät

  • Impregnerade nät kan vara behandlade med miljöfarliga medel. Därför krävs ibland speciella åtgärder. Vänligen kontakta Fiskeretur för mer information och stöd i att ta hand om detta på korrekt sätt.

Fiskereturen tar inte emot

  • Mindre fiskeredskap. Exempelvis fiskespön, drag, krokar och flöten.
  • Övrigt skräp. Bland annat bojar, fendrar och sandsäckar.

Lämna gärna in detta på din kommunala återvinningscentral.

Publicerad: 2022-02-07
Sidansvarig: Webbredaktion