Strandstädning

Hitta på sidan

Stora mängder skräp dumpas i havet varje år. Troligtvis sjunker det mesta till botten, resten flyter omkring på havsytan eller spolas upp på stränder. HaV stöttar och ger bidrag till initiativ som främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade områden.

Strandstädning längs Bohuskusten

På grund av sitt geografiska läge och omgivande strömmar är Bohusläns kust hårdast drabbad i Sverige av skräp som flyter iland från havet. Varje år flyter det i land runt cirka 8 000 kubikmeter skräp längs kusten, Hela 94 procent av skräpet längs Bohuskusten är plast. Enligt de mätningar som Håll Sverige rent gör på Bohuskusten så är antal skräpföremål per 100 meter hela 5 745 stycken.

Målet med strandstädningar är att uppnå god miljöstatus för våra hav och miljömålet Hav i balans och levande kust och skärgård.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ska stödja initiativ som främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade områden. Vi ger bidrag till flera aktörer.

Bidrag till strandstädning 2017-2019

Håll Sverige Rent

HaV har gett bidrag till stiftelsen Håll Sverige Rent med totalt 960 013 kronor fram till år 2018, för medfinansiering i projektet Ren kustlinje, ett projekt inom programmet Interreg, för Öresund-Kattegatt-Skagerrak i den regionala utvecklingsfonden. INTERREG-projektet Ren Kustlinje består av 34 projektpartners från Sverige, Norge och Danmark.

HaV har även gett bidrag till Stiftelsen Håll Sverige Rent med 6 000 000 kronor för projektet Förebyggande kampanjer mot marin nedskräpning 2017-2019.

Den 5 maj 2018 var det Nordiska kusträddardagen. Den arrangerades av Västkuststiftelsen och Håll Sverige Rent för att städa stränderna på Västkusten.

Västkuststiftelsen

HaV har gett bidrag till projektet Ren och attraktiv kust med totalt 4 667 000 kronor fördelat under åren 2016-2018.

Städa Sverige

HaV har gett bidrag till idrottsrörelsens miljöorganisation Städa Sverige med 600 000 kronor för projektet Minska plast med Städa Sverige och lokala ungdomar fördelat över tre år, 2017-2019.

Publicerad: 2018-04-26
Uppdaterad: 2018-12-27
Sidansvarig: Webbredaktion