Hitta på sidan

Skytteren

Fartyget Skytteren sjönk år 1942 på västkusten. Vraket anses vara det mest miljöfarliga i svenska vatten. Under 2018 undersöktes vraket av HaV och Försvarsmakten.

Äldre bild på fartyg.

Skytteren. Klicka för större bild.

Det mest miljöfarliga vraket

Fartyget Skytteren sjönk 1 april 1942 vid Måseskär på västkusten, i höjd med Lysekil och cirka tio kilometer från kusten. Vraket finns med på Sjöfartsverkets lista över miljöfarliga vrak i svenskt vatten. Enligt HaV:s miljöriskutvärdering ligger Skytteren som nummer ett på listan över de 30 mest miljöfarliga vraken. Uppskattningsvis kan det finnas 400 - 500 kubikmeter olja kvar i vraket.

Skytteren ligger i direkt anslutning till en känslig skärgård både vad gäller den marina miljön och strandområden. Längre ut till havs finns det skyddade området Bratten med ett stort antal rödlistade arter, till exempel olika arter av koralldjur och ormstjärnor. Hela kuststräckan är även väldigt värdefull för friluftsliv och turism.

Undersökningar av vraket

Kustbevakningen gjorde 2005 inspektioner av vraket med hjälp av undervattenskamera, ROV (Remote Operated Vehicle). Den visade bland annat att skarvar i skrovet rostat och att det läckte olja från skrovet på en plats.

Hösten 2018 utförde HaV och Försvarsmakten under åtta dygn (14- 21 november) en gemensam undersökning av Skytteren. Vraket ligger utomskärs på cirka 74 meters djup och med en stark bottenström och därför ansåg HaV att Försvarsmakten var mest lämpad för uppdraget. Undersökningarna skedde från ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. Djupdykare från Försvarsmaktens Dykeri- och navalmedicinska centrum DNC, Första ubåtsflottiljen och Fjärde sjöstridsflottiljen deltog samt läkare och sjuksköterska för medicinsk beredskap.

En bärgningsoperation av olja kommer att genomföras på vraket så snart tillräcklig underlagsinformation återfinns tillsammans med finansiella förutsättningar.

Vad visade undersökningarna?

Syftet var bland annat att få information till riskanalysverktyget VRAKA för bedömning av miljöfarliga vrak. Skrovtjockleksmätningar utfördes på flera platser på vraket där tankar finns. Dykarna letade bland annat efter tydliga förändringar eller skador. Vraket video- och fotodokumenterades som underlag inför en framtida oljebärgningsoperation. Vid undersökningarna såg Skytteren för blotta ögat ut att vara i relativt gott skick. Men mätningar på skrovplåtarna visar att de är hårt angripna av rost och på sina håll bara 5 - 6 millimeter tjocka, vilket är mindre än en tredjedel av den ursprungliga tjockleken. På havsytan noterades också ett litet men kontinuerligt oljeutsläpp under undersökningarna. Det gick inte att spåra varifrån på vraket oljan läckte eller att utifrån det dra några slutsatser om hur mycket olja som finns kvar i Skytteren.

Kostnad för åtgärderna

Undersökningarna av vraket Skytteren kostade 1 799 609 kronor medlen kommer från regeringens anslag 1:4 för Sanering och återställning av förorenade områden.

Bakgrund

  • Fartyget Skytteren byggdes 1899-1900 av rederiet White Star Line i Belfast och fick då namnet Suevic. Samma rederi byggde fartygen Titanic och Britannic. Hon tjänstgjorde som oceanångare och kylfartyg i fart med emigranter och förnödenheter mellan Europa, Sydafrika och Australien. Efter ett haveri 1907 reparerades hon i Southampton innan hon återgick i trafik. 1928 såldes skeppet till ett norskt rederi för 35 000 pund och byggdes om till valkokare med namnet Skytteren. Under andra världskriget hamnade hon i kvarstad i Göteborg och övertogs av rederiet Nortraship.
  • Den 1 april 1942 förväntades dimma och ett 10-tal av Nortraships fartyg, där ibland Skytteren, gjorde ett försök att bryta sig ut och nå de allierade med svenskt stål och kullager. Fartyget besköts av tyskarna och Skytteren blev skadad. För att undvika att den värdefulla lasten beslagtogs av tyskarna valde kaptenen att sänka henne. En besättningsman omkom och 110 togs till fånga och sattes i tyska fångläger. Fartyget gick omedelbart till botten. Uppskattningsvis kan det finnas 400 - 500 kubikmeter olja kvar i vraket.

Här finns en karta över de mest miljöfarliga vraken i svenska vatten

Filmer från Skytteren

HaV:s youtubekanal finns flera filmer från dykundersökningarna.

Bilder från undersökningen

Bildspel från undersökningar av vraket Skytteren och pressdagen den 21 november 2018 som lockade ett 20-tal journalister.

Publicerad: 2019-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information