Töm inte i sjön

Hitta på sidan

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma toatanken rätt ut i sjön. Istället ska tanken tömmas vid en toatömningsstation i land så att avfallet kan tas om hand i reningsverken.

Förbud att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar

Förbudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar gäller i hav, sjöar och inre vattendrag. Det gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Ansvarig myndighet är Transportstyrelsen och de ger dig som båtägare tips och mer information om utsläppsförbudet. 

Transportstyrelsen vidtar även åtgärder för att det ska bli enklare att följa utsläppsförbudet.

Töm tanken i en toatömningsstation

Det finns många toatömningsstationer längs kusterna. Du hittar dem under symbolen här bredvid. 

Symbol för toatömningsstation. Illustration.

Stationerna är utrustade med en elektrisk eller manuell pump och munstycke som kan se olika ut beroende på modell.

Stationerna är bara anpassade för mottagning av toalettavfall. Det är därför inte tillåtet att tömma slagvatten, olja, bensin- eller dieselavfall i dem.

Omslagsbild för YouTube-video
Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2018-03-05
Sidansvarig: Webbredaktion