Rapporter och öppna data

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten publicerar årligen en lägesbeskrivning av Sveriges EU-bad i en rapport. Du kan själv söka i statistik från vattenprover bland våra öppna data.

Statistik och öppna data

Bland HaV:s öppna data och statistik hittar du statistik över badvattenkvaliteten vid alla svenska EU-bad.

I Havs- och vattenmyndighetens datalager över badvattenstatistik kan du ta del av, skriva ut och spara ner statistik över de vattenprover som regelbundet tas för alla svenska EU-bad. Där finns också information om klassificeringar, algblomningar, väderlek och badvattentemperaturer. I den mån det finns inrapporterad information om övriga bad så kan du även ta del av den.

Varje kommun är skyldig att rapportera in viss data till HaV, enligt badvattenförordningen.

Sveriges EU-bad

Havs- och vattenmyndigheten publicerar årligen en lägesbeskrivning av Sveriges EU-bad i en rapport.

Rapport 2023

De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet.

Inför badsäsongen 2023 klassificeras badvattenkvaliteten som ”utmärkt”, ”bra” eller ”tillfredsställande” för 421 av Sveriges 461 EU-bad, vilket motsvarar cirka 91 %.

De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Antalet registrerade EU-bad fortsätter att öka vilket är positivt, från 457 inför förra året till 461 inför årets badsäsong.

Badvattenkvaliteten i svenska EU-bad inför 2023

Klassificeringar för Sveriges EU-bad inför badsäsongen 2023.

Europas EU-bad

Varje år kommer en rapport från Europeiska miljöbyrån, EEA, och EU-kommissionen som beskriver badvattenkvaliteten i Europas alla EU-bad. Uppgifter om de svenska EU-baden levereras till EEA och EU. EU-kommissionen gör sedan en egen sammanställning och klassificering av ländernas uppgifter. 

Mer information om EU-bad i Europa

Frågor om badplatser från allmänheten

Kontakta din kommun om du har frågor gällande:

  • provtagning vid en badplats
  • om det går att bada
  • eller vad som görs för att förbättra badvattenkvaliteten

Frågor om lagstiftning och webbplatsen Badplatsen

Frågor om badplatser från allmänheten

Kontakta din kommun om du har frågor gällande:

  • provtagning vid en badplats
  • om det går att bada
  • eller vad som görs för att förbättra badvattenkvaliteten

Frågor om lagstiftning och webbplatsen Badplatsen

Publicerad: 2020-07-07
Uppdaterad: 2024-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion