Badvatten (HVMFS 2012:14)

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten

Registret senast uppdaterat 2016-05-12

Bemyndigande:

 22 § badvattenförordningen (2008:218)

Ikraftträdande:

2012-07-01

Ändringsversioner
Ändringar2

HVMFS 2016:16 Pdf, 114.4 kB.

3-5 §§, 5-7 §§, 9-11 §§, 13 och 19 §§, bilaga 1 och bilaga
3

1

HVMFS 2012:14 Pdf, 175.4 kB.

Ursprunglig utgåva


Publicerad: 2013-11-19
Uppdaterad: 2015-01-21
Sidansvarig: Webbredaktion