Amursömnfisk | Perccottus glenii

Amursömnfisk är en främmande art som är etablerad i vårt närområde. Arten finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att den bland annat är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen.

Fakta

  • Latinskt namn: Perccottus glenii
  • Svenskt namn: amursömnfisk
  • Organism: fiskar
  • Livsmiljö: Sötvatten
  • Förekommer i Sverige: Nej
  • Första fynd i Europa: Oklart. Fynd i Litauen, 1985
  • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Artfakta: Om Amursömnfisk i Artdatabanken
  • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 312 kB.
Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion