Nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om Sveriges arbete om invasiva främmande arter finns ett nyhetsbrev som omfattar både akvatiska och terrestra arter. Havs- och vattenmyndigheten tar fram nyhetsbrevet tillsammans med Naturvårdsverket.

Prenumerera här