Stöd för dig som arbetar med invasiva främmande arter

Här finns stöd i arbetet med att förebygga och begränsa spridningen av invasiva främmande arter.

Nyhetsbrev

Vill du hålla dig uppdaterad om Sveriges arbete om invasiva främmande arter finns ett nyhetsbrev som omfattar både akvatiska och terrestra arter. Havs- och vattenmyndigheten tar fram nyhetsbrevet tillsammans med Naturvårdsverket.

Prenumerera här