Lista över invasiva främmande arter med EU-förbud

EU:s förordning 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter har listat 88 arter som berörs av förbud.

EU-förbud

Detta är förbjudet att göra med de arter som finns med på EU:s lista

  • importera
  • sälja
  • odla
  • föda upp
  • transportera
  • använda
  • byta
  • släppa ut i naturen
  • hålla levande

För signalkräftan finns undantag på grund av att det är en art med stor spridning. Mer information finns i publikationen Hanteringsprogram för signalkräfta.

Listan över invasiva främmande arter med EU-förbud uppdaterades senast i juli 2022.

Sök efter främmande arter med EU förbud