Lista över invasiva främmande arter med EU-förbud

EU:s förordning 1143/2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter har listat 66 arter som berörs av förbud.

Detta är förbjudet att göra med de arter som finns med på EU:s lista

  • importera
  • sälja
  • odla
  • föda upp
  • transportera
  • använda
  • byta
  • släppa ut i naturen
  • hålla levande

För signalkräftan finns undantag på grund av att det är en art med stor spridning. Mer information finns i publikationen Hanteringsprogram för signalkräfta.