Informationsmaterial

Hitta på sidan

Här finns samlat informationsmaterial för användning i olika kanaler som webb, nyhetsbrev, sociala medier eller annat. Materialet är fritt att använda och du anpassar det efter dina förutsättningar.

Farligare än du tror

Informationskampanjen ”Farligare än du tror” var främst en digital kampanj som syftade till att visa vilka konsekvenser invasiva främmande arter kan ge. Materialet fokuserar på specifika arter, vilka problem de skapar och hur man bör agera om man har/stöter på arten.

Kampanjmaterial

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Varning! Blomsterlupin är en populär trädgårdsväxt, men den är lurigare än man kan tro. Som invasiv art tränger den bort andra växter och ändrar näringssammansättningen i jorden vilket kan skada den biologiska mångfalden.

Stoppa spridningen av blomsterlupin:

 • Ta bort den från din tomt eller mark innan den satt frö
 • Se till att den inte sprids
 • Ta hand om avfallet på rätt sätt

#invasivaarter #blomsterlupin #[område]

Kortare text

Blomsterlupin är en populär trädgårdsväxt, men den tränger bort andra växer och påverkar den biologiska mångfalden. Slå den eller ryck upp innan den satt frö. #invasivaarter #blomsterlupin #[område]

Länk

Blomsterlupin, Lupin (naturvardsverket.se)

Bild

Blommor. Text på bild, omtyckt men tärande.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Se hit! Asiatisk blåskrabba är en invasiv art som kan göra stor skada för vår biologiska mångfald om den får fortsätta sprida sig i våra svenska vatten. Du känner igen blåskrabban på blåsan i ”tumvecket” på klorna och den kvadratiska ryggskölden.

Stoppa spridningen av blåskrabba:

 • Identifiera: blåsa i tumvecket och kvadratisk ryggsköld
 • Släpp inte tillbaka i vattnet
 • Rapportera fynd på rappen.nu

#invasivaarter #blåskrabba #[område]

Kortare text

Stoppa spridningen av asiatisk blåskrabba! Släpp inte tillbaka den i vattnet och rapportera fynd på rappen.nu. #invasivaarter #blåskrabba #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/blaskrabba.html

Bild

Krabba. Text på bild, liten men skadlig.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Se upp! Jättebalsamin är en invasiv och förbjuden art som kan ställa till det i din trädgård och hota vår biologiska mångfald. Men den är lätt ta bort. Ryck bara upp den – helst innan den blommar, så att inte fröna sprids.

Stoppa spridningen av jättebalsamin:

 • Ta bort den från din egen tomt eller mark
 • Se till att den inte sprids
 • Ta hand om avfallet på rätt sätt

#invasivaarter #jättebalsamin #[område]

Kortare text

Se upp! Jättebalsamin är en invasiv och förbjuden växt som kan ställa till det i din trädgård. Hjälp till att stoppa spridningen – ryck bara bort den och ta hand om avfallet. #invasivaarter #jättebalsamin #[område]

Länk

Jättebalsamin (naturvardsverket.se)

Bild

Blommor. Text på bild, ståtlig men bråkig.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Jätteloka är vacker och ståtlig, men som invasiv främmande art kan den skada den biologiska mångfalden negativt genom att den kväver andra växer. Växtsaften kan ge svåra brännskador och ärr om huden utsätts för solljus.

Stoppa spridningen av jätteloka:

 • Ta bort den på din egen tomt eller mark (med skyddskläder på)
 • Ta hand om avfallet på rätt sätt
 • Rapportera fynd på invasivaarter.nu

#invasivaarter #jätteloka #[område]

Kortare text

Jätteloka är en invasiv främmande art som kväver andra växter. Rapportera fynd till invasivaarter.nu. #invasivaarter #jätteloka #[område]

Länk

Jätteloka (naturvardsverket.se)

Bild

Blommor. Text på bild, ståtlig men skadlig.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Marmorkräftan är en invasiv främmande art som är förbjuden att importera eller odla enligt EU-lag. Kräftan kan bära på sjukdomar, vilket kan slå hårt mot sötvattenskräftor och andra arter om den sprids i naturen. Dessutom förökar den sig ensam.

Stoppa spridningen av marmorkräfta:

 • Rapportera fynd till rappen.nu
 • Förbjuden i Sverige – får inte finnas i akvarier
 • Sätt inte ut i naturen

#invasivaarter #marmorkräfta #[område]

Kortare text

Marmorkräftan är en invasiv främmande art som är förbjuden i Sverige – den får inte finnas i akvarier. På rappen.nu kan du rapportera fynd. #invasivaarter #marmorkräfta #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/marmorkrafta.html

Bild

Kräfta. Text på bild, liten men lömsk.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Varning! Signalkräftan är en invasiv art som bär på kräftpest vilket är dödligt för vår inhemska flodkräfta. Du känner igen den på den vita fläcken vid tumgreppet på klorna och att den saknar taggar mellan huvud och ryggsköld.

Stoppa spridningen av signalkräfta:

 • Sätt inte ut eller flytta signalkräfta
 • Följ reglerna för kräftfiske
 • Desinficera kräftfiskeredskap och annan utrustning

#invasivaarter #signalkräfta #[område]

Kortare text

Signalkräftan är en invasiv art som bär på kräftpest, vilket är dödligt för flodkräftan. Sätt inte ut eller flytta kräftor mellan vatten. #invasivaarter #signalkräfta #[län/ort]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/signalkrafta.html

Bild

Kräfta. Text på bild, smaklig men smittsam.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Varning! Sjögull är en invasiv främmande växt som sprider sig snabbt vilket försvårar bad, fiske och båttrafik. Livet under ytan påverkas också negativt med för lite solljus i vattnet.

Stoppa spridningen av sjögull:

 • Kör inte motorbåt bland sjögull
 • Plantera inte sjögull
 • Rapportera till rappen.nu om du ser sjögull i sjöar eller vattendrag

#invasivaarter #sjögull #[område]

Kortare text

Varning! Sjögull sprider sig snabbt vilket påverkar bad, fiske, båttrafik och livet under ytan. Hindra spridning genom att låta den vara. #invasivaarter #sjögull #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/sjogull.html

Bild

Blommor. Text på bild, vacker men kvävande.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Varning! Rödörad vattensköldpadda är populär som sällskapsdjur men är förbjuden och kan göra stor skada om den kommer ut i naturen. Den är en invasiv främmande art som äter upp mat för andra djur, vilket kan skada den biologiska mångfalden.

Stoppa spridningen av rödörad vattensköldpadda

 • Släpp inte ut den i naturen eller i någon stadsdamm
 • Hindra den från att rymma
 • Rapportera till invasivaarter.nu om du ser en ute i det fria

#invasivaarter #rödöradvattensköldpadda #gulbukigvattensköldpadda #[område]

Kortare text

Varning! Rödörad vattensköldpadda kan frisläppt skada den biologiska mångfalden. Om du äger en vattensköldpadda, se upp så att den inte rymmer. #invasivaarter #rödöradvattensköldpadda #[område]

Länk

Gulbukig vattensköldpadda

Bild

Sköldpadda. Text på bild, söt men glupsk.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Underskön men dominant

Låt dig inte förföras! Gul skunkkalla är en invasiv och förbjuden växt som tar över när den kommit ut i naturen. Den behöver tas bort innan den skadar den biologiska mångfalden där den växer.

Stoppa spridningen av gul skunkkalla:

 • Rapportera fynd till invasivaarter.nu
 • Gräv bort den på egen mark innan den blir stor och tung.
 • Ta hand om avfallet på rätt sätt.

#invasivaarter #gulskunkkalla #[område]

Kortare text

Låt dig inte förföras! Gul skunkkalla är en invasiv och förbjuden växt som tar över i naturen. Hjälp till att stoppa spridningen genom att rapportera fynd till invasivaarter.nu. #invasivaarter #gulskunkkalla #[område]

Länk

Gul skunkkalla (naturvardsverket.se)

Bild

Gul skunkkalla. Text på bild, Underskön men dominant.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Välvuxen men gränslös

Alarm! Parkslide kan bli en ovanligt invasiv gäst i trädgården och svår att bli av med. Kommer den ut i naturen hotas biologisk mångfald. Håll ögonen på den och tänk på att den kan triggas igång om du börjar bråka med den.

Stoppa spridningen av parkslide:

 • Bekämpa den inte om den inte är ett problem
 • Måste du ta bort den – anlita expert
 • Rapportera fynd till invasivaarter.nu

#invasivaarter #parkslide #[område]

Kortare text

Alarm! Parkslide är en ovanligt invasiv gäst i trädgården och svår att bli av med. I naturen tränger den bort all annan växtlighet. Håll ögonen på den och tänk på att den kan triggas igång om du börjar bråka med den. Vill du bli av med den – anlita expertis.

#invasivaarter #parkslide #[område]

Länk

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/arter-som-ej-omfattas-av-regler/parkslide

Bild

Parkslide. Text på bild, välvuxen men gränslös.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Ullig men inte gullig

Alarm! Den kinesiska ullhandskrabban är en invasiv art som kan förstöra fiskeredskap och ta fångst. Den kan också sprida sjukdomar och parasiter och gräva gångar som förstör strandkanter och flodbankar. Du känner igen den på de ulliga borsten på klorna.

Stoppa spridningen av kinesisk ullhandskrabba:

 • Släpp inte tillbaka den i vattnet!
 • Rapportera alltid in ditt fynd till rappen.nu

#invasivaarter #kinesiskullhandskrabba #[område]

Kortare text

Alarm! Kinesisk ullhandskrabba är invasiv och kan förstöra fiskeredskap och fångst, sprida sjukdomar och förstöra flodbankar. Släpp aldrig tillbaka den i vattnet!

#invasivaarter #kinesiskullhandskrabba #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/kinesisk-ullhandskrabba.html

Bild

Parkslide. Text på bild, välvuxen men gränslös.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Liten men glupsk

Se upp! Svartmunnad smörbult är en glupsk fisk som trivs i både sött och salt vatten och kan föröka sig effektivt. Trots att den är liten, 10-17 cm, så skrämmer den bort andra fiskar och äter rommen från andra arter. Om svartmunnad smörbult får fäste i svenska vatten kan det ge allvarliga effekter på inhemska arter och ekosystem.

Stoppa spridningen av svartmunnad smörbult:

 • Släpp inte tillbaka den i vattnet!
 • Tillaga den – är delikatess i andra länder
 • Rapportera alltid in ditt fynd till www.rappen.nu

#invasivaarter #svartmunnadsmörbult #[område]

Kortare text

Se upp! Den glupska svartmunnade smörbulten trivs i både sött och salt vatten. Den skräms och äter rommen från andra arter. Den här firren kan påverka inhemska ekosystem negativt.

#invasivaarter #svartmunnadsmörbult #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/svartmunnad-smorbult.html

Bild

Parkslide. Text på bild, välvuxen men gränslös.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Dekorativ men trasslig

Varning! Smal vattenpest kan vara dekorativ i en damm, men den är förbjuden att importera, odla och sätta ut i naturen. Om den kommer ut i naturvatten växer den snabbt och sprider sig lätt. Den hindrar solljus att tränga ned i vattnet och det påverkar allt annat liv. Täta bestånd av smal vattenpest ställer också till problem för båttrafik, fiske och bad.

Stoppa spridningen av smal vattenpest:

 • Se till att inte få smal vattenpest i din damm!
 • Riv inte i smal vattenpest – små växtdelar kan driva iväg och bli till nya plantor
 • Rapportera alltid in ditt fynd till www.rappen.nu

#invasivaarter #smalvattenpest #[område]

Kortare text

Smal vattenpest är en invasiv vattenväxt som växer snabbt och sprider sig lätt. Den påverkar livet i vattnet negativt och ställer till problem för båttrafik, fiske och bad. Om du stöter på den – låt den vara och rapportera till www.rappen.nu

#invasivaarter #smalvattenpest #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/smal-vattenpest.html

Bild

Smal vattenpest. Text på bild, välvuxen men gränslös.

Förslag på inlägg - Facebook

Längre text

Liten men besvärlig

Håll utkik! Vitfingrad brackvattenskrabba är en invasiv art med få naturliga fiender och därför ett hot mot våra inhemska arter. Den kan konkurrera om mat och utrymme och föra över smitta till arter som insjökräftor. Täta bestånd av vitfingrad brackvattenskrabba kan sätta igen vattenledningsrör.

Stoppa spridningen av vitfingrad brackvattenskrabba:

 • Släpp inte tillbaka den i vattnet!
 • Rapportera alltid in ditt fynd till www.rappen.nu

#invasivaarter #vitfingradbrackvattenskrabba #[område]

Kortare text

Den invasiva vitfingrade brackvattenskrabban är ett hot mot inhemska arter genom konkurrens och smittspridning. Täta bestånd kan sätta igen vattenledningsrör. Släpp inte tillbaka den i vattnet och rapportera alltid in ditt fynd till www.rappen.nu

#invasivaarter #vitfingradbrackvattenskrabba #[område]

Länk

https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/frammande-arter/sok-frammande-arter/fakta/vitfingrad-brackvattenskrabba.html

Bild

Parkslide. Text på bild, välvuxen men gränslös.

Hindra spridning

Materialet i informationskampanjen ”Hindra spridning” fokuserar på olika situationer där vi människor kan sprida inavsiva främmande arter, vad som är rätt och fel. Informationsmaterialet är affischer, illustrationer broschyr och filmer.

Affischer

Sprid gärna affischerna i dina kanaler så att dina målgrupper kan använda dem. De kan skriva ut och sätta upp dem till exempel på anslagstavlor på båtklubben, på bryggan eller bostadsrättsföreningen. Affischerna finns i A3-format för både utskrift och tryck.

Ladda ner affischer i A3-format

Få koll på hur du agnar rätt .

Få koll på hur du agnar rätt

Få koll på hur du hanterar akvariet.

Få koll på hur du hanterar akvariet

Bevara mångfalden i sjöar och vatten.

Bevara mångfalden i sjöar och vatten

Få koll på hur du hanterar båt och fiske.

Få koll på hur du hanterar båt och fiske

Få koll på hur du hanterar exotiska husdjur. informationsaffish om att förhindra spridning om invasiva arter

Få koll på hur du hanterar exotiska husdjur

Få koll på hur du åker båt för att bevara mångfalden. Informationsaffisch för att förhindra spridning av invasiva arter

Få koll på hur du åker båt för att bevara mångfalden

Illustrationer

Här hittar du illustrationerna som finns på affischerna som jpg-filer om du vill använda dem, till exempel på din webb, nyhetsbrev eller sociala medier.

Här finns utförligare information till illustrationerna Pdf, 288.6 kB.

Ladda ner illustrationerna i jpg-format.

Illustration. Välj rätt agn

Agna rätt (jpg.)

Illustration. Töm akvarievatten rätt

Akvarievatten (jpg.)

Illustration. Exotiska husdjur

Exotiska husdjur (jpg.)

Iillustration. Fisk.

Bevara mångfalden (jpg.)

Illustration. Fripassagerare

Fripassagerare (jpg.)

Illustration. Skottdelar

Åka båt (jpg.)

Broschyr

I broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar Pdf, 375.9 kB. listas några av ”värstingarna” som vi inte vill ska spridas i våra sjöar. Broschyren är ett resultat av samarbete inom vattenförvaltningen, framtagen av Havs- och vattenmyndigheten och vattenvårdsförbund för Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren.

Bild på broschyr.

Filmer

Filmer om spridning

Generell film om risker med spridning av invasiva främmande och hur man gör rätt. Längd 1:42

Omslagsbild för YouTube-video

Husdjur och akvarium

Hur man hanterar husdjur och akvarium. Längd 0:55

Omslagsbild för YouTube-video

Flytta båt och redskap

Hur man ska tänka när man flyttar båt och fiskeredskap mellan olika vatten. Längd 0:34

Omslagsbild för YouTube-video

Sjögullsbekämpning

Sjögullsbekämpning i sjön Åsnen. Längd 1:47

Rapportera invasiva främmande arter

Det är till stor hjälp att allmänheten rapporterar in när de hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen av en art innan den hunnit orsaka någon skada. Hjälp oss sprida information om varför det är viktigt att rapportera fynd och hur man gör det.

Rapportering

Rapportera invasiva främmande arter, fokus på några vattenlevande arter. Längd 0:55

Känna igen arter

I undersökningar som Naturvårdsverket genomför om allmänhetens kännedom om invasiva främmande arter är det tydligt att många känner till begreppet ”invasiva främmande arter”. Däremot är det få som kan namge arter och ännu färre som faktiskt vet hur de ser ut. Här hittar du information och bilder om ett antal vattenlevande invasiva främmande arter.

Vattenlevande invasiva främmande arter – budskap och bilder

I dokumentet nedan hittar du information och bilder om ett antal vattenlevande invasiva främmande arter. Kinesisk ullhandskrabba, asiatisk blåskrabba, småprickig penselkrabba, vitfingrad brackvattenskrabba, smal vattenpest, sjögull, svartmunnad smörbult, signalkräfta, marmorkräfta och stillahavsostron.

Invasiva vattenlevande djur och växter (PowerPoint 6.18 MB) Powerpoint, 6.2 MB.

Ladda ner bilder i jpg-format.

Blåskrabba

Asiatisk blåskrabba (Hemigrapsus sanguineus)

Blåskrabba (Hemigrapsus sanguineus) Foto: Anders Salesjö.

Kinesisk ullhandskrabba

Kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis)

Kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis) Foto: Anders Salesjö.

Småprickig penselkrabba

småprickig penselkrabba

Småprickig penselkrabba (Hemigrapsus takanoi) Foto: Matz Berggren.

Vitfingrad brackvattenskrabba

Krabba.

Vitfingrad brackvattenskrabba (Rhithropanopeus harrisii) Foto: Matz Berggren.

Marmorkräfta

Kräfta.

Marmorkräfta (Procambarus fallax f. virginalis) Foto: Ranja Adriantsoa.

Signalkräfta

Signalkräfta.

Signalkräfta (Pacifastacus leniusculus) Foto: Sofia Brockmark.

Svartmunnad smörbult

Svartmunnadsmörbult (Neogobius melanostomus)

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) Foto: Anders Salesjö.

Smal vattenpest

Smal vattenpest. Foto.

Smal vattenpest (Ellodea nuttallii) Foto: Susanne Eriksson.

Stillahavsostron

Japanskt jätteostron (Magallana gigas)

Stillahavsostron, även kallat Japanskt jätteostron (Magallana gigas) Foto: Maja Kristin Nylander.

Sjögull

Sjögull. Gula blommor.

Sjögull (Nymphoides peltata) Foto: Peter Olsson Scholz.

Gula blommor.

Sjögullsblommor. Foto: Peter Olsson Scholz.

Känn igen arten - affischer

Affischer.

Ladda ned alla affischer.

Asiatisk blåskrabba. Affisch.

Asiatisk blåskrabba.

Kabomba. Affisch.

Kabomba.

Kinesisk ullhandskrabba. Affisch.

Kinesisk ullhandskrabba.

Kvaggamussla. Affisch.

Kvaggamussla.

Asiatisk blåskrabba. Affisch.

Asiatisk blåskrabba.

Marmorkräfta. Affisch.

Marmorkräfta.

Signalkräfta. Affisch.

Signalkräfta.

Sjögull. Affisch.

Sjögull.

Smal vattenpest. Affisch.

Smal vattenpest.

Småprickig penselkrabba. Affisch.

Småprickig penselkrabba.

Solabborre. Affisch.

Solabborre.

Stillahavsostron. Affisch.

Stillahavsostron.

Svartmunnad smörbult. Affisch.

Svartmunnad smörbult.

Sydfyrling. Affisch.

Sydfyrling.

Vandrarmussla. Affisch.

Vandrarmussla.

Vattenpest. Affisch.

Vattenpest.

Vitfingrad brackvattenskrabba. Affisch.

Vitfingrad brackvattenskrabba.

Publicerad: 2022-05-13
Sidansvarig: Webbredaktion