Fokuslista på invasiva främmande arter för miljöövervakare

Syftet med fokuslistan är att uppmuntra miljöövervakare att rapportera främmande arter direkt till Artportalen, både för inspiration och bättre artkunskap.

Fokuslistan ska leda till:

 • effektivare tidig upptäckt och snabb respons – Rapportera tidigt till Artportalen eller via Rappen eller nya Artfakta för ny introduktion, återintroduktion eller förekomst i nytt utbredningsområde av IAS
 • fler miljöövervakare och inventerare som spanar efter IAS på övervakningslokalen och i omgivningen.
 • att uppmärksamma IAS som fångas genom provtagningsmetodiken, men som inte ingår i undersökningstypen och därmed inte skickas till datavärd eller ingår i databehandling och resultat.

Underlätta för utövare

Listan är framtagen för att underlätta för utförare av miljöövervakning att uppmärksamma vissa invasiva främmande. Den baseras på EU:s unionsförteckning och ArtDatabankens risklista (2018) och är filterarad utifrån följande kriterier:

 1. Akvatiska arter (HaV:s ansvar).
 2. Arter på unionsförteckningen som finns i landet eller är ”dörrknackare”.
 3. Arter med riskklasser 3 (PH potentiellt hög) 4 (HI hög risk) och 5 (SE mycket hög).
 4. Några dörrknackare med riskklass 2 (LO låg risk):
  • kan komma upp på unionsförteckningen
  • har låg konnektivitet i Kattegatt och Öresund, men som har stor sannolikhet att spridas med hjälp av barlastvatten
 5. Exkludering av makroalger och mikroorganismer, eftersom de bedöms som svåra att artbestämma och/eller åtgärda.
 6. Exkludering av vissa andra svårbestämda arter.

Sök efter invasiva arter

Publicerad: 2019-06-20
Sidansvarig: Webbredaktion