Sök främmande arter

Hitta på sidan

Här kan du söka efter information om de främmande arter som finns i Sverige och i vårt närområde. Du kan också söka fram de vattenlevande arter som finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter eller på fokuslistan för miljöövervakare.

Listor

EU:s förteckning över invasiva främmande arter

För att minska spridningen av invasiva främmande arter har EU tagit fram en lista över invasiva främmande arter. Idag finns 66 EU-listade växter och djur, som anses vara ett så stort problem att EU-länderna måste hjälpas åt.Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla dessa 66 arter.

Fokuslista på främmande arter för miljöövervakare

Fokuslistan är framtagen för att underlätta och inspirera i fältarbeten som miljöövervakning, inventering och forskningsundersökning att rapportera främmande arter. Detta förväntas leda till tidigare rapporter och snabbare uppdatering av kunskapsläget om främmande arter. Detta kan även leda till snabbare och därmed effektivare bekämpning av invasiva främmande arter.

Främmande arter i svenska vatten

Arter där det finns en dokumenterad förekomst i svenska hav och vatten.

Främmande arter i vårt närområde

Arter som har etablerat sig i Sveriges närområde och som riskerar att spridas till svenska hav eller vatten. En del av arterna anses enligt internationella artlistor vara invasiva eller skadliga. Det behöver inte innebära att de blir invasiva i svenska vatten.

Risk att vara invasiv i Sverige

Risk för att vara invasiv i Sverige baseras på en klassificering utifrån en systematisk utvärdering av ett urval främmande arters potentiella negativa effekt på svensk inhemsk biologisk mångfald. Riskklassificeringen är gjord av SLU Artdatabanken 2018 utifrån en metod för bedömning av invasionspotential och ekologisk effekt, där arterna kategoriseras i s.k. riskklasser.

Riskklassificering av främmande arter

Publicerad: 2021-03-15
Sidansvarig: Webbredaktion