Rapportera invasiva främmande arter

Hitta på sidan

Det är till stor hjälp att du rapporterar in när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen av en art innan den hunnit orsaka någon skada. HaV arbetar med att övervaka spridningen av invasiva främmande arter i både hav och sötvatten.

Genom att du rapporterar arter kan vi i ett tidigt skede få reda på var invasiva främmande arter har dykt upp och på så sätt snabbt agera med åtgärder. För arter som redan är vanliga här så bidrar rapporterna till övervakningen. Det finns olika vägar att rapportera men alla rapporter hamnar slutligen i Artportalen där fynden sedan kan sökas fram.

Rapportera

Rapportera fynd av art. Här kan du enkelt klicka dig vidare tills du hittar rätt art.

Om du inte hittar rätt kan du istället rapportera genom Artfakta, för att rapportera på sidan behöver du ett konto. (Du kan använda samma inloggningsuppgifter på sidorna Artfakta och Artportalen).

Publicerad: 2021-02-18
Sidansvarig: Webbredaktion