Förordningar och handlingsplan

Arbetet med invasiva främmande arter sker på både internationell och nationell nivå och styrs ytterst av EU- förordningen.