Frågor och svar om invasiva främmande arter

En av de viktigaste åtgärderna för att bromsa minskningen av biologisk mångfald är att stoppa och begränsa spridningen av invasiva främmande arter. Den 1 januari 2015 trädde en EU-förordning om invasiva främmande arter i kraft och sedan augusti 2016 finns det en unionsförteckning över vilka arter som måste begränsas i alla EU:s medlemsländer.

Frågor och svar om EU:s regler för hantering av invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Detta är en översättning av EU-kommissionens frågor och svar från 2016 kompletterad med information av relevans för Sverige.

Publicerad: 2017-10-20
Sidansvarig: Webbredaktion