Frågor och svar om invasiva främmande arter

Hitta på sidan

En av de viktigaste åtgärderna för att bromsa minskningen av biologisk mångfald är att stoppa och begränsa spridningen av invasiva främmande arter. Den 1 januari 2015 trädde en EU-förordning om invasiva främmande arter i kraft och sedan augusti 2016 finns det en unionsförteckning över vilka arter som måste begränsas i alla EU:s medlemsländer.

Frågor och svar om EU:s regler för hantering av invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Detta är en översättning av EU-kommissionens frågor och svar från 2016 kompletterad med information av relevans för Sverige.

Publicerad: 2017-10-20
Sidansvarig: Webbredaktion