Invasiva främmande arter som omfattas av EU:s förordning

Det är enligt EU-regler förbjudet att sprida EU-listade invasiva främmande arter. De får inte introduceras eller spridas i naturen, inte gynnas att bli fler och inte heller importeras eller exporteras.

Vi ansvarar för de vattenlevande arterna och Naturvårdsverket ansvarar för de landlevande arterna.

Publicerad: 2017-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion