Svartmunnad smörbult | Neogobius melanostomus

Svartmunnad smörbult är en främmande art som förekommer i Sverige.

Hitta på sidan

Fakta

 • Latinskt namn: Neogobius melanostomus
 • Svenskt namn: svartmunnad smörbult
 • Organism: fiskar
 • Livsmiljö: Sötvatten, Brackvatten
 • Ursprung: Pontokaspiska området
 • Bestånd i Sverige: Karlskrona skärgård
 • Första fynd i Sverige: 2000-2009 (Karlskrona)
 • Risk för att vara invasiv i Sverige (riskklass): 5 - mycket hög risk
 • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
 • Artfakta: Om Svartmunnad smörbult i Artdatabanken
 • Faktablad: Ladda ner faktablad Pdf, 206.6 kB.

Det är en tålig fisk som klarar att leva i både sött och salt vatten, och den kan bli en konkurrent till andra bottenlevande fiskar som svart smörbult, tånglake och skrubbskädda.

Hur känns de igen?

Som vuxen är svartmunnad smörbult vanligen mellan 10 och 17 centimeter lång.

Svartmunnad smörbult.

Svartmunnad smörbult klarar av att leva i både sött och salt vatten. Foto: Peter van der Sluijs (CC BY-SA 3.0).

Liksom hos alla smörbultar är bukfenornas bas sammanväxta och bildar en sugskiva.

Färgen är fläckigt gulgråbrun, men under lekperioden blir hannen helt svart med vitkantade stjärtfenor.

Svartmunnad smörbult har ofta en karaktäristisk svart fläck på bakre delen av den främre ryggfenan.

omslag.

Illustrationer

Mörk fisk.Förstora bilden

Svartmunnad smörbult. Hane i lekdräkt. Illustration av Jakob Robertsson/Typoform.

Ljus fisk.Förstora bilden

Svartmunnad smörbult. Illustration av Jakob Robertsson/Typoform.

Rapportera fynd

Om du hittar vad du misstänker är ett fynd av arten kan du rapportera det i Rappen.

Svenska fynd

Den upptäcktes första gången i Karlskrona skärgård 2008. Därefter har fynd rapporterats från Karlshamns skärgård, hamnarna i Göteborg och runt Gotland, från den inre delen av Bråviken samt utanför Muskö i Stockholms skärgård.

Hur lever de?

Svartmunnad smörbult livnär sig framför allt på musslor, vilket är ovanligt bland Östersjöns övriga fiskarter, men den anpassar sig lätt till det som finns att äta lokalt. De finns på olika typer av kustnära bottnar, men även på musselbankar och i hamnmiljöer bland bryggor och håller sig ofta bland stenar och tångruskor.

Under årets varma månader finns de på relativt grunda vatten men vandrar ut på djupare vatten för att övervintra.

Leken upprepas upp till sex gånger mellan maj och augusti. Då används bohålor som hannarna aggressivt vaktar samtidigt som de tar hand om
äggen.

Svartmunnad smörbult blir snabbt könsmogen och klarar att föröka sig i salthalter på mellan noll och 30 promille. De tolererar även stora temperaturvariationer och låga syrehalter.

Hur kom de hit?

Det troliga är att de som rom eller yngel kommit via fartygens barlastvatten.

Möjliga effekter

Svartmunnad smörbult har flera av de karaktärer som utmärker en invasiv art. Den är mycket anpassningsbar och kan föröka sig effektivt under olika miljöbetingelser. Med sitt aggressiva och territoriella beteende skrämmer den även bort andra fiskar från de områden den etablerar sig, och den äter rommen från andra arter. Risken finns att etableringen av svartmunnad smörbult i svenska vatten kan leda till betydande effekter på inhemska arter och ekosystem. 

Vissa arter kan missgynnas genom konkurrens, medan andra kan påverkas positivt genom att svartmunnad smörbult också är en födoresurs. Det är svårt att bedöma och förutse vilka effekter detta kan få för ekosystemen.

Eftersom svartmunnad smörbult kan leva och föröka sig i både sött och salt vatten, finns även en farhåga att den kan komma att etablera sig i våra svenska sjöar och vattendrag. I USA har man stora problem med svartmunnad smörbult i de stora sjöarna, och att den fortsatt sprider sig trots försök att hindra ytterligare spridning.

I Gdanskbukten dominerar nu svartmunnad smörbult kustfiskfaunan. Den är en av de vanligaste fiskarna och har börjat uppskattas av fritidsfisket. I sitt ursprungsområde är den sedan länge en vanligt förekommande matfisk.

Publicerad: 2015-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion